TAILIEUCHUNG - [Điện Tử] Tự Động Hóa, Tự Động Học - Phạm Văn Tấn phần 8

1. Sơ lược về các lọai động cơ DC: Motor DC có thể được xếp thành 2 loại : loại có từ thông thay đổi được và loại không có từ thông thay đổi được. -Trong loại thứ nhất: Từ trường được tạo bởi cuộn cảm. | Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn V. MÔ HÌNH HÓA ĐỘNG CƠ DC. 1. Sơ lược về các lọai động cơ DC Motor DC có thể được xếp thành 2 loại loại có từ thông thay đổi được và loại không có từ thông thay đổi được. -Trong loại thứ nhất Từ trường được tạo bởi cuộn cảm. Mà cuộn cảm thì đấu với 1 từ trường ngoài. Loại động cơ này lại được có thể chia làm 2 loại kích từ nối tiếp và kích từ riêng. Cuộn cảm riêng o Kích từ nối tiếp _ Ấ . ký hiệu của động cơ DC5 klOTWmV 4 ì cảm đấu nối tiếp với phần ứng. động cơ nối tiếp kích từ riêng. Cuộn cảm cách ly với phần ứng và được cấp điện bởi 1 nguồn điện khác. Trong loại kích từ nối tiếp từ thông trong động cơ thì tỷ lệ với dòng điện cảm mà dòng này thì thay đổi sự liên hệ giữa moment và vận tốc thường là phi tuyến. Như vậy loại động cơ này chỉ dùng trong những ứng dụng đặt biệt cần đến moment lớn với vận tốc thấp. Momen của motor giảm rất nhanh khi vận tốc tăng. Đối vối loại kích từ riêng từ thông thì độc lập với dòng điện ứng. Vì vậy nó có thể được điều khiển từ bên ngoài trong 1 phạm vi rộng. -Trong loại thứ 2 motor DC có từ thông không đổi từ trường phần cảm là do 1 nam châm vĩnh cửu và không thay đổi . Loại này gọi là PM motor. Điều này khiến đặc tuyến moment-vận tốc tương đối tuyến tính. Các động cơ DC qui ước đều có chổi và cổ góp. Nhưng hiện nay có loại động cơ DC mà cổ góp được thay bằng bộ phận điện tử . Loại này được gọi là động cơ DC không chổi DC brushless motor . 2. Mô hình hóa động cơ DC Vì các động cơ DC được dùng rất nhiều trong các hệ điều khiển ta cần quan tâm tới việc thiếp lập 1 mô hình toán học cho chúng. Chương V Mô Hình Hóa Các Hệ Thống Vật Lý Trang Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn Sau đây ta khai triển mô hình toán học cho 2 lọai động cơ DC kích từ riêng và loại kích từ bằng nam châm vĩnh cữu . a. Động cơ DC kích từ riêng Phần ứng được mô hình hóa như là 1 mạch với điện trở Ra nối tiếp với 1 cuộn cảm La. Một nguồn điện thế Eb biểu diễn cho sức điện động sinh ra trong phần

TÀI LIỆU LIÊN QUAN