TAILIEUCHUNG - Phong-Tục Hôn-Nhân của Dân Việt

I. Hôn-Nhân của Dân Việt Theo phong-tục Việt, cái gốc của gia-đình gọi là hôn-nhân. Có hôn-nhân mới có vợ chồng và con cái. Mục-đích của hôn-nhân là để duy-trì gia-thống nên việc lập gia-đình là việc quan trọng của đại gia-đình. Việc lấy vợ lấy chồng gọi là hôn-nhân | Phong-Tục Hôn-Nhân của Dân Việt Khải-Chính Phạm Kim-Thư I. Hôn-Nhân của Dân Việt Theo phong-tục Việt cái gốc của gia-đình gọi là hôn-nhân. Có hôn-nhân mới có vợ chồng và con cái. Mục-đích của hôn-nhân là để duy-trì gia-thống nên việc lập gia-đình là việc quan trọng của đại gia-đình. Việc lấy vợ lấy chồng gọi là hôn-nhân cưới xin hôn-thú hôn-thư hay giá-thú. Trên các giấy tờ chứng-nhận người Việt thường dùng chữ giá-thú. Giá là lấy chồng thú là lấy vợ. Còn hôn-thú chỉ có nghĩa là lấy vợ thôi. Hôn có nghĩa là bố mẹ nàng dâu nhân có nghĩa là bố mẹ chàng rể. Nghĩa tổng-quát của từ hôn-nhân là cưới xin marriage . Theo truyền-thống dân Việt cha mẹ thường lo cho con đầy-đủ mọi thứ kể cả việc kén vợ kén chồng cho con. Chính vì thế việc hỏi vợ và gả chồng là bổn-phận của cha mẹ như đã trình-bày trong các câu tục-ngữ sau đây Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. Vì muốn gia-đình xứng-hợp tức là môn đăng đang đương hộ đối nên đã có trường hợp ngay khi những đứa trẻ còn là bào-thai trong bung mẹ đôi bên cha mẹ đã đính-ước với nhau rằng nếu về sau một bên sinh con trai và một bên sinh con gái thì sẽ gả con cho nhau. Ngoài vấn đề hai gia đình phải có môn đăng hộ đối gia đình hai bên xứng đáng với nhau trai gái còn phải tốt-nghiệp trường cao-đẳng thì mới thành vợ thành chồng vì Phi cao-đẳng bất thành phu phụ. Ở Việt-Nam trước đây con trai mười sáu tuổi và con gái mười ba tuổi đã bắt đầu có thể lấy vợ lấy chồng vì vào lứa tuổi đó trai gái đã hiểu sự đời bắt đầu có tinh- khí và biết giao-cấu to have sexual intercourse . Chính vì thế mà người Việt ta có câu tục-ngữ là nữ thập tam nam thập lục. Ở Bắc Mỹ này trai 21 tuổi và gái 18 thì được quyền tự do lấy nhau. Nếu gái 16 tuổi và trai 18 tuổi mà muốn lấy nhau thì phải được phép của cha mẹ. Từ ngàn xưa ở Việt-Nam chúng ta tuy rằng việc dựng vợ gả chồng là quyền của cha mẹ nhưng cha mẹ vẫn hỏi ý-kiến con cái trước khi quyết-định và việc thuận-tình của con cái ít khi bị cha mẹ cản-trở. Vì cha mẹ hết lòng thương yêu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
326    4    0    09-08-2020
4    4    0    09-08-2020
31    5    0    09-08-2020
3    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN