TAILIEUCHUNG - Giáo trình Sức khỏe nghề nghiệp_Phần 13

Trong quá trình sản xuất, các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, công trường thường phát ra các hơi khí, bụi hoặc nhiệt độ cao Các yếu tố đó tuỳ theo tính chất của nguyên liệu và quy trình sản xuất mà sẽ gây độc nhiều hay ít. Nếu nồng độ hơi khí độc trong không khí nơi làm việc quá tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân. | XÉT NGHIỆM HƠI KHÍ ĐỘC TRONG KHÔNG KHÍ MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng 1. Thực hiện đúng phương pháp lấy mẫu không khí để phân tích các chất độc. 2. Tiến hành đúng các phương pháp lấy mẫu không khí và xét nghiệm CO CO2 SO2 trong không khí. 3. Tính và đánh giá được kết quả sau khi phân tích CO CO2 SO2 trong không khí. 1. Lý thuyết cần đọc trước - Đường xâm nhập của chất độc vào cơ thể. - Phân bố và chuyển hóa của chất độc. - Các biện pháp phòng chống nhiễm độc trong sản xuất. Trong quá trình sản xuất các nhà máy xí nghiệp hầm mỏ công trường thường phát ra các hơi khí bụi hoặc nhiệt độ cao. Các yếu tố đó tuỳ theo tính chất của nguyên liệu và quy trình sản xuất mà sẽ gây độc nhiều hay ít. Nếu nồng độ hơi khí độc trong không khí nơi làm việc quá tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân. Việc kiểm tra nồng độ chất độc trong không khí rất quan trọng và thường nhằm các mục đích sau - Điều tra điều kiện vệ sinh trong sản xuất thường xuyên hay định kỳ hoặc đế nghiên cứu. - Điều tra các nguyên nhân gây nhiễm độc trong sản xuất. - Theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện các biện pháp vệ sinh và phòng hộ lao động như hệ thống thông gió hút bụi. Các mục đích trên đều nhằm giám sát việc bảo vệ sức khỏe của công nhân phát hiện các bất hợp lý góp ý kiến về các biện pháp phòng . 181 những kết quả xét nghiệm là bằng chứng khách quan để đánh giá tính hình vệ sinh của nhà máy. 2. Phương pháp lấy mẫu không khí xét nghiệm . Nguyên tắc lấy mẫu không khí - Trước khi lấy mẫu không khí cần tìm hiểu nguồn nhiễm độc không khí các giai đoạn trong quá trình sản xuất để biết rõ chất độc thoát ra ở khâu nào phải biết độc tính của từng chất độc để có biện pháp đề phòng cho bản thân. - Kết quả xét nghiệm phân tích phụ thuộc rất nhiều vào quá trình và phương pháp lấy mẫu không khí do đó cần phải chọn lựa phương pháp lấy cho thích hợp để đạt yêu cầu. Tuỳ vào hơi khí độc cần xét nghiệm có thể chọn một trong các phương pháp lấy mẫu không khí sau - Lấy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT