TAILIEUCHUNG - Giáo trình Sức khỏe nghề nghiệp_Phần 8

Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần nhóm họp và thông qua nhiều bộ luật mang tính chất quốc tế về sức khỏe trong lao động cho mọi người, bởi số người lao động trên thế giới ngày càng tăng. Ngày nay, trên thế giới có khoảng gần 3 tỷ người lao động (năm 2000 có 2747 triệu người). Trong đó nhiều lao động là người già (5 - 5,4% trên 60 tuổi) lao động là trẻ em (gần 100 triệu ở tuổi 10 - 14 chiếm 5 - 8%) | TAI NẠN VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng 1. Nêu được các khái niệm về tai nạn và an toàn lao động. 2. Liệt kê được các loại tai nạn và các vấn đề về an toàn lao động. 3. Trình bày được các nguyên tắc xử trí ban đầu các tai nạn lao động. 4. Mô tả được các biện pháp dự phòng và kiểm soát tai nạn lao động. 5. Nhận thức được tai nạn lao động là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhưng có thể phòng tránh được. Tổ chức lao động quốc tế ILO và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhiều lần nhóm họp và thông qua nhiều bộ luật mang tính chất quốc tế về sức khỏe trong lao động cho mọi người bởi số người lao động trên thế giới ngày càng tăng. Ngày nay trên thế giới có khoảng gần 3 tỷ người lao động năm 2000 có 2747 triệu người . Trong đó nhiều lao động là người già 5 -5 4 trên 60 tuổi lao động là trẻ em gần 100 triệu ở tuổi 10 - 14 chiếm 5 -8 . Vấn đề an toàn lao động không lúc nào nơi nào được coi là đã hoàn toàn tốt đặc biệt là ở các nước đang phát triển các nước nghèo. 1. Khái niệm . Tai nạn lao động Tai nạn lao động là những diễn biến bất thường về sức khỏe xẩy ra bất ngờ trong lao động do công việc hoặc môi trường lao động gây nên làm nguy hại đến sức khỏe cả về thể chất hoặc tinh thần thậm chí có thể gây chết người ví dụ nổ lò luyện gang điện giật gây chết người ngã xuống hố vôi đang tôi bị bỏng hạt lúa bắn vào mắt gây tổn thương mắt . . An toàn lao động An toàn lao động là tất cả các giải pháp công việc của tập thể hoặc 124 người lao động nhằm giảm nhẹ hoặc chống lại các tai nạn và bệnh nghề nghiệp ví dụ khẩu trang có thể phòng chống bụi mặt nạ phòng nhiễm độc hóa chất thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động và quy trình sản xuất để phòng chống điện giật vậy công tác an toàn lao động bao gồm cả 3 vấn đề đồng bộ cần phải tiến hành là - Xây dựng ban hành và thực hiện tốt các chế độ chính sách pháp luật và các tiêu chuẩn cũng như tổ chức quản lý thanh kiểm tra an toàn lao động. - Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp khoa học kỹ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT