TAILIEUCHUNG - Giáo trình sức khỏe môi trường_Bài 8

Trong suốt lịch sử loài người, côn trùng và gặm nhấm đã gây nhiều phiến toái và nguy hiểm cho sức khỏe con người. Những loại động vật này đã phá hoại các nguồn thức ăn của con người và truyền các bệnh nguy hiểm sang con người. | BÀI 8 KIỂM SOÁT VÉC - TO TRUYỀN BỆNH MỤC TIÊU 1. Trình bày được vai trò của một số loại véc-tơ truyền bệnh. 2. Liệt kê và mô tả được một số loại véc-tơ chủ yếu và một số bệnh chính do véc-tơ truyền ở Việt Nam. 3. Mô tả được một số biện pháp kiểm soát véc-tơ ở Việt Nam. 1. GIỚI THIỆU VỀ VÉC-TƠ VÀ BỆNH DO VÉC -Tơ TRUYỀN . Khái niệm vể véc - tơ truyền bệnh Trong suốt lịch sử loài người côn trùng và gặm nhấm đã gây nhiều phiền toái và nguy hiểm cho sức khoẻ con người. Những loại động vật này đã phá hoại các nguồn thức ân của con người và truyền các bệnh nguy hiểm sang con người. Do vậy các bệnh do véc-tơ truyền đã gây ra nhiều nỗi lo lắng về mặt sức khoẻ cũng như tử vong cho con người. Chúng ta đã biết đêh một vụ dịch lớn xảy ra vào những nâm 40 của thế kỷ 14 1340s 1 4 dân số thế giới đã chết vì bệnh dịch hạch một cân bệnh do chuột và bọ chét truyền đã được biết tới với cái tên cái Chết Đen The Black Death . Hiện nay các bệnh do véc-tơ truyền vẫn là vấn đề hết sức bức xúc đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Do vậy những cố gắng để ngân ngừa những bệnh này là chú trọng vào việc phòng ngừa và kiểm soát véc-tơ. Véc-tơ là bất kỳ sinh vật nào có khả nâng truyền mầm bệnh hoặc tác nhân gây bệnh tới khối cảm thụ. Các bệnh phổ biến do véc-tơ truyền là bệnh do ricketsia dịch hạch sốt rét sốt xuất huyết các bệnh thương hàn lỵ trực trùng amíp sốt do chuột cắn ỉa chảy . Hai loại véc-tơ nguy hiểm nhất là gặm nhấm chủ yếu là chuột và côn trùng thuộc nhóm chân khớp ví dụ ruồi muỗi gián rận bọ chét . . Theo cơ chế truyền bệnh véc-tơ được chia làm 2 nhóm là truyền bệnh cơ học và truyền bệnh sinh học. . Truyền bệnh cơ học Truyền bệnh cơ học là sự truyền bệnh với ý nghĩa côn trùng trung gian mang mầm bệnh tới khối cảm nhiễm mà không có sự nhân lên của tác nhân gây bệnh trong vật chủ trung gian. Nhóm truyền bệnh rất đơn giản là mang cơ học cân nguyên gây bệnh tới khối cảm thụ bởi các loài bò sát hay côn trùng trung gian biết bay qua chân 183 bẩn hoặc vòi của chúng hoặc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT