TAILIEUCHUNG - Giáo trình sức khỏe môi trường_Bài 7

Sống trong một môi trường an toàn là điều mong ước của tất cả mọi người. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại những tai nạn rủi ro vẫn thường xuyên xảy ra và chúng được gọi chung là chấn thương. | BÀI 7 AN TOÀN MÔI TRƯỜNG MỤC TIÊU 1. Trình bày được khái niệm cơ bản về an toàn môi trường và chấn thương không chủ ý. 2. Mô tả và phân tích được một số thể loại tai nạn chấn thương không chủ ý ở gia đình và nơi công cộng. 3. Trình bài được các giải pháp an toàn trong nhà ở trường học nơi sinh hoạt công cộng và trên các phương tiện giao thông. 4. Nêu được những giải pháp chính để đảm bảo sống an toàn và phòng ngừa chấn thương không chủ ý ở cộng đồng. 1. TẨM QUAN TRỌNG CỦA AN TOÀN MÔI TRUÔNG Sống trong một môi trường an toàn là điều mong ước của tất cả mọi người. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại những tai nạn rủi ro vẫn thường xuyên xảy ra và chúng được gọi chung là chấn thương injuries . Có chấn thương chủ ý như giết người hành hung tự tử hành hạ trẻ em hãm hiếp và những hành động bạo lực khác có những chấn thương không chủ ý xuất hiện bất ngờ do nhiều loại nguyên nhân khác nhau và gây tổn thương cơ thể hoặc tử vong cho một hoặc nhiều người. Phần an toàn môi trường trong bài này chỉ đề cập đến những loại chấn thương không chủ ý và xảy ra ở ngoài nơi làm việc. Những năm gần đây các chấn thương không chủ ý unintentional injuries là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Mỹ đối với những người dưới 44 tuổi và là nguyên nhân đứng thứ tư trong tất cả các trường hợp tử vong ở Mỹ. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Mỹ CDC năm 1988 chỉ số những năm sống tiềm tàng bị mất YPLL do chấn thương không chủ ý đứng vị trí hàng đầu ở lứa tuổi dưới 65 với năm sống bị mất bằng 18 9 tổng số YPLL. Tỷ lệ này đối với bệnh ung thư là 14 7 bệnh tim mạch là 11 9 tự tử và giết người là 11 1 và dị dạng bẩm sinh là 5 5 . Ở Việt Nam theo điều tra liên trường về chấn thương ở Việt Nam do Lê Vũ Anh và cộng sự thực hiện năm 2003 VMIS thì chấn thương đã thực sự trở thành nguyên nhân có tỷ lệ gây tử vong lớn nhất ở nhóm tuổi dưới 19. Khi xét các nhóm nguyên nhân chính dẫn đến tử vong thì chấn thương gây ra 33 1 số trường hợp tử vong bệnh 169 mạn tính gây ra 57 3 trong khi đó bệnh truyền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    25    0