TAILIEUCHUNG - các thể loại văn vần dân gian

Trong loại tự sự dân gian Việt Nam, chủ yếu có truyện và vè. Truyện dân gian có lối kể bằng văn xuôi, có thể là văn vần. Còn vè bao giờ cũng là văn vần. | CHƯƠNG 1 CÁC THỂ LOẠI VĂN VẦN DÂN GIAN VÈ I. GIỚI THIÊU CHUNG VỀ VÈ II. PHÂN LOAI VÀ NỎI DUNG VÈ III. ĐĂC ĐIỂM NGHÊ THUÂT CỦA VÈ TỤC NGỮ I. GIỚI THIÊU CHUNG VỀ TỤC NGỮ II. NỎI DUNG TỤC NGỮ III. nghê thuật Của tục ngữ IV. VỀ TỤC NGỮ MỚI CÂU ĐỐ I. GIỚI THIÊU CHUNG VỀ CÂU ĐỐ II. NỎI DUNG CÂU ĐỐ III. PHƯƠNG THỨC NGHÊ THUÂT CA DAO I. GIỚI THIÊU CHUNG VỀ CA DAO II. NỎI DUNG CA DAO III. NGHÊ THUẬT CA DAO IV. VÀI nét về Bỏ phân ca dao thời kỳ đấu tranh chống thực DÂN VÀ ĐẾ QUỐC VÈ I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VÈ TOP 1. Khái niệm Trong loại tự sự dân gian Việt Nam chủ yếu có truyện và vè. Truyện dân gian có lối kể bằng văn xuôi có thể là văn vần. Còn vè bao giờ cũng là văn vần. Trong Đại Nam quốc âm tự vị vè là chuyện khen chê có ca vần và việc sáng tác vè là đặt chuyện khen chê có ca vần. Định nghĩa này còn đơn giản nhưng đã nêu được những đặc trưng cơ bản của vè. Nếu ca dao là từ Hán Việt thì vè là một từ thuần Việt. Vè là một thuật ngữ văn học dân gian có liên quan với từ vè trong vần vè. Vè là thể loại tự sự dân gian bằng văn vần có cơ sở từ lối nói vần vè của nhân dân chủ yếu nhằm phản ánh kịp thời và cụ thể những chuyện về người thật việc thật ở từng địa phương những sự kiện có ý nghĩa trong đời sống nhân dân. Ở vè việc xác định thể loại một số tác phẩm văn vần có phải là vè hay không hoặc hiện tượng gọi vè lục bát là thơ là một vấn đề cần quan tâm mặc dù việc phân định cũng không phức tạp. về tiến trình phát triển vè có từ bao giờ chưa thể khẳng định dứt khoát. Có thể vè đã manh nha từ trước nhưng chỉ phát triển thành thể loại lớn từ thế kỷ XVI đặc biệt là thế kỷ VXII về sau đáp ứng nhu cầu bức thiết phản ánh thực tại xã hội một cách khẩn trương nhanh gọn và sắc bén. Đại thể vè đã nảy sinh chủ yếu trong thời kỳ phong kiến phát triển nhất trong thời kỳ cận đại ở các thế kỷ XVIII XIX XX. Sự xuất hiện của vè là một bước tiến mới của văn tự sự dân gian. Vè xuất hiện để kể chuyện theo cách có vần có nhịp cùng với lối kể truyện bằng văn xuôi đáp ứng đầy đủ hơn việc biểu hiện nội

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT