TAILIEUCHUNG - Nuôi ong mật ở miền núi

Miền núi là nơi có điều kiện phát triển nuôi ong rất tốt vì có thể tận dụng được môi trường thiên nhiên với nguồn thức ăn phong phú. Đặt thùng nuôi ong Thùng nuôi ong làm bằng gỗ xoan, vải, nhãn, mít. và phải đóng theo loại thùng đõ cải tiến để có thể thường xuyên kiểm tra, vừa để dễ lấy mật, dễ sang đàn. | Nuôi ong mật ở miền núi Nguồn Miền núi là nơi có điều kiện phát triển nuôi ong rất tốt vì có thể tận dụng được môi trường thiên nhiên với nguồn thức ăn phong phú. Đặt thùng nuôi ong Thùng nuôi ong làm bằng gỗ xoan vải nhãn mít. và phải đóng theo loại thùng đõ cải tiến để có thể thường xuyên kiểm tra vừa để dễ lấy mật dễ sang đàn. Thùng được đặt theo hướng đông nam mùa đông chống lạnh mùa hè có bóng cây che mát. Tránh để gần nơi có máy xay xát nơi quay mật mía kho đường kho chứa thuốc trừ sâu. Một đàn ong tốt phải có chúa tốt không quá già. Tuổi thọ ong chúa khoảng 2- 3 năm. Nuôi ong vào tháng 3 4 và cuối tháng 5 thì quay mật từ tháng 6 7 8 9 là những tháng hiếm hoa có thể cho ong ăn bổ sung bằng đường. Xử lý khi ong bốc bay chia đàn Ong bốc bay suy thoái tan vỡ là do trong tổ thiếu thức ăn không mật không phấn và không con . Bánh tổ quá cũ bị các kẻ thù phá hoại như ong rừng thạch sùng nắc nẻ. vào tổ quấy rối hoặc tổ đặt không thích hợp quá nóng quá lạnh bị chấn động khói bếp. . Để giữ được ong không bốc bay hãy cho ong ăn thêm đường hoặc lấy một tầng có mật có nhộng ở tổ khác bổ sung cho các tầng cũ. Khi ong bốc bay hãy té nước tung cát nón áo vào giữa đàn buộc vải vào cây nứa làm cờ quay vào giữa đàn gạt cho ong xuống thấp buộc ong hạ thấp dần và tìm cây để đậu. Khi bắt ong bốc bay thường có hai người một người làm như trên còn một người có khả năng nhanh tay tinh mắt ngồi cạnh cửa thấy ong chúa bò ra cửa là tóm lấy ngay. Ong chúa bao giờ cũng bò ra sau thường khi đàn ong ra hết 3 4 ong chúa mới bò ra. Khi bắt được ong chúa cho vào lồng rồi buộc vào tổ cũ. Ong thợ ra không tìm thấy ong chúa lập tức cả đàn lại bay về tổ cũ. Cho ong ăn đều trong hai đến ba đêm thấy ong thợ đi làm rồi mới thả ong chúa ra. Ong chia đàn là những đàn ong tốt đông quân đầy nhộng mật ong thợ đi làm về tấp nập vui mắt. Nhưng cũng có những lý do khách quan hoặc chủ quan mà buộc ong phải chia đàn như thùng đõ hẹp quân đông nhiệt độ trong đó quá cao trên 360C hoặc bị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    13-08-2020
4    5    0    13-08-2020
42    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN