TAILIEUCHUNG - Xử lý chuối già từ màu xanh chuyển vàng

Nguồn gốc: Dự án hợp tác FFTC, Đài Loan (2002-2004) xử lý quy trình của Đài Loan giúp chuối già ở ĐBSCL vốn màu xanh khi chín sẽ có màu vỏ vàng đẹp, không rụng cuống và chất lượng bên trong ngon. | 1 Ấ A A A A 1 Xử lý chuôi già từ màu xanh _ 1. Ẫ _ Ạ _ _ chuyên vàng Nguồn gốc Dự án hợp tác FFTC Đài Loan 2002-2004 xử lý quy trình của Đài Loan giúp chuối già ở ĐBSCL vốn màu xanh khi chín sẽ có màu vỏ vàng đẹp không rụng cuống và chất lượng bên trong ngon. Quy trình Chuối già thu hoạch ở độ chín thích hợp - Cắt tỉa- Rửa và làm khô ở nhiệt độ phòng- Rấm chín bằng ethylen ở nhiệt độ 14180 C và ẩm độ 80-90 Hiệu quả mang lạ Tăng chất lượng quả có khả năng xuất khẩu các thị trường khó khăn. Hướng phát triển của TBKT trong thời gian tới Trong trường hợp các cơ sở có các phòng lạnh và máy tạo khí ethylen thì Viện chuyển giao kỹ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN