TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật chọn giống và quản lý giống thỏ

Thỏ NewZealand white: còn gọi là thỏ Tân Tây Lan trắng, có nguồn gốc từ NewZealand. Đặc điểm: lông dày, màu trắng tuyền, mắt hồng, khối lượng trưởng thành từ 5 – 5,5 kg/ con. Tuổi động dục lần đầu 4 – 4,5 tháng tuổi và phối giống lần đầu khi thỏ đạt trọng lượng 3 – 3,2 kg/ con, vào lúc 5 – 6 tháng tuổi. | 17 Ji A. 1 Ấ A t r Ấ J 1 -7 Kỹ thuật chọn giông và quản lý giông thỏ Nguồn I. CÁC GIỐNG THỎ 1. Nhóm các giông thỏ ngoại nhập gồm có - Thỏ NewZealand white còn gọi là thỏ Tân Tây Lan trắng có nguồn gốc từ NewZealand. Đặc điểm lông dày màu trắng tuyền mắt hồng khối lượng trưởng thành từ 5 - 5 5 kg con. Tuổi động dục lần đầu 4 - 4 5 tháng tuổi và phối giống lần đầu khi thỏ đạt trọng lượng 3 - 3 2 kg con vào lúc 5 - 6 tháng tuổi. - Thỏ California có nguồn gốc ở Mỹ. Đây là giống thỏ được lai tạo từ thỏ Chinchila thỏ Nga và thỏ NewZealand white. Đặc điểm thân ngắn lông trắng nhưng tai mũi 4 chân và đuôi có điểm lông màu đen. Trọng lượng trưởng thành 4 5 - 5 kg con. Hai giống thỏ trên hiện có ở cơ sở Trung tâm huấn luyện chăn nuôi Bình Thắng - Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam và Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi - Viện Chăn nuôi. 2. Nhóm các giông thỏ trong nước Chủ yếu gồm 2 giống thỏ Xám và thỏ Đen Việt Nam được chọn lọc nhân thuần tại Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây. Trọng lượng trưởng thành đạt 4 0 - 4 5 kg con thích nghi tốt với điều kiện nuôi dưỡng và khí hậu Việt Nam. 3. Nhóm các giông thỏ lai Có nhiều nguồn gốc khác nhau và hiện nay rất khó xác định mức độ lai cũng như tên giống. Trong chăn nuôi ở nông hộ thường gọi tên theo màu sắc lông hình dáng thể hiện bên ngoài như thỏ Tân Tây Lan Việt Nam thỏ trắng thỏ Bướm thỏ Xám thỏ Đen thỏ tai cụp. II. CHỌN GIỐNG Công tác chọn giống có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển đàn và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất hiệu quả chăn nuôi. Do đó việc chọn giống cần kết hợp cả 2 phương pháp 1. Chọn theo gia phả Là cách chọn giống dựa vào sổ sách lý lịch được ghi chép lại của các thế hệ trước ông bà cụ kỵ cha mẹ . các thế hệ cùng thời anh chị em . chủ yếu căn cứ khả năng sinh trưởng khả năng sinh sản. Cách thực hiện thông qua số liệu ghi chép chọn từ những đàn mà thỏ mẹ có tỉ lệ thụ thai trên 70 đẻ 6 - 7 lứa năm mỗi lứa bình quân đạt 6 - 7 con. Tỉ lệ nuôi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN