TAILIEUCHUNG - Văn hóa trong lễ hội giỗ tổ Hùng Vương.

Trước kia hội Đền Hùng mở trong ba ngày từ mồng 8 đến mồng 10, ngày mồng mười là ngày chính hội và cũng là ngày giã hội. Thời vua Lê Thánh Tông ngày Giỗ Tổ đã trở thành quốc lễ. Đên thời vua Tự Đức triều Nguyễn việc này tiếp tục duy trì, theo lệ Chính hội 5 năm một lần chủ tế là quan Thượng thư bộ lễ, thường hội năm lẻ tuần phủ Phú Thọ làm đồng chủ trì, chủ tế. Lễ được cử hành vào sáng mồng 10, về dự có tri huyện Lâm Thao, Phù. | ĩ itc ÍÍ4 tứ íứtt íắ uii ứt tuựf Trước kia hội Đền Hùng mở trong ba ngày từ mồng 8 đến mồng 10 ngày mồng mười là ngày chính hội và cũng là ngày giã hội. Thời vua Lê Thánh Tông ngày Giỗ Tổ đã trở thành quốc lễ. Đên thời vua Tự Đức triều Nguyễn việc này tiếp tục duy trì theo lệ Chính hội 5 năm một lần chủ tế là quan Thượng thư bộ lễ thường hội năm lẻ tuần phủ Phú Thọ làm đồng chủ trì chủ tế. Lễ được cử hành vào sáng mồng 10 về dự có tri huyện Lâm Thao Phù Ninh làm bồi tế và các chức dịch Tổng lý các xã. Hội Đền Hùng có nhiều hoạt động văn hóa trong đó có các hoạt động phục vụ việc lễ và những trò vui giải trí phục vụ người dự hội. Khi xưa trong lễ hội có diễn xướng mô phỏng lại cảnh sinh hoạt thời dựng nước như cảnh đi săn rước voi chạy địch rước lúa Thần trò Trám- Tứ Xã rước chúa gái Ngọc Hoa . Không chỉ có xã sở tại Hy Cương làm giỗ mà nhiều xã khác ở Lâm Thao Phù Ninh cũng thờ Hùng Vương vợ con tướng lĩnh Vua Hùng cũng mở hội tại làng và rước kiệu về Đền Hùng. Xưa này có đến mấy chục cỗ kiệu được rước từ đình làng các xã đến chầu ở Đền Hùng. Kiệu được xếp hàng ở chân núi để chấm giải. Kiệu nào được giải nhất lần sau được rước lên Đền Thượng. Một đám rước như vậy được các làng xã tổ chức rất công phu gồm ba kiệu đi liền nhau. Cỗ kiệu đầu đầy hương hoa đèn nến trầu cau bình nước nậm ku rượu. Cỗ kiệu thứ hai rước bài vị thánh có lọng vàng che. Cỗ thứ ba rước bánh chưng bánh dầy hoặc xôi thủ lợn. Tiếng trống tiếng chiêng trang nghiêm thôi thúc phường bát âm hòa tấu nhịp nhàng theo điệu Lưu thủy hành vân trai thanh mang đồ tế khí nữ tú mang hương hoa hộp trầu quạt các bô lão và các chức dịch hàng đôi trang nghiêm trước sau kiệu. Có thể nói khắp con đường vào hôi rực rỡ sắc màu rộn một không khí vừa trang nghiêm vừa huyền bí vừa náo nức lòng người. Hội đền Hùng xưa có khá nhiều trò chơi đu tiên ném còn tổ tôm múa rối cờ tướng cờ người kéo lửa nấu cơm thi. Đặc biệt là hát Xoan của các phường Xoan gốc Kinh Đức An Thái trình diễn ở đền Thượng. Ngoài hát xoan còn có hát .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN