TAILIEUCHUNG - Chuồng trại và đồng cỏ nuôi bò (Chương II)

Các yếu tố khí hậu, khí tượng có ảnh hưởng đến gia súc là nhiệt độ, ẩm độ, chuyển động của luồng không khí (gió) và các bức xạ . Tác động của từng yếu tố này và sự tương tác lẫn nhau của chúng sẽ tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lên gia súc. | Chuông trại và đông cỏ nuôi bò Chương II Nguồn . TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ KHÍ HẬU TRÊN BÒ SỮA Các yếu tố khí hậu khí tượng có ảnh hưởng đến gia súc là nhiệt độ ẩm độ chuyển động của luồng không khí gió và các bức xạ . Tác động của từng yếu tố này và sự tương tác lẫn nhau của chúng sẽ tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lên gia súc. Bò là động vật máu nóng thân nhiệt biến động từ 38oC- 39 3 oC trung bình là 38 4 oC . Khi nhiệt độ môi trường tăng để thải nhiệt làm mát cơ thể lượng máu sẽ được tăng cường đưa đến các vùng ngọai vi như da . Lượng máu cơ thể tăng lên nước được điều động từ các phần khác của cơ thể song song với việc tăng cường lượng nước uống vào. Việc gia tăng lượng máu của cơ thể sẽ dẫn đến hiện tượng giảm nồng độ hoc-môn trong máu đến các cơ quan và do máu ưu tiên đến các vùng da nên giảm lượng máu đưa chất dinh dưỡng đến nuôi các bộ phận khác của cơ thể làm ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát dục của bò bò chậm lớn và sinh sản kém và ảnh hưởng đến sức sản xuất sữa của bò. Nhiệt độ cao cũng ảnh hưởng đến tập tính gặm cỏ của bò. Khi nhiệt độ cao bò có khuynh hướng tìm kiếm bóng mát để nghỉ ngơi giảm lượng cỏ ăn ra nhiệt độ cao cũng làm giảm độ ngon miệng Bên cạnh đó trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm chất lượng thức ăn cũng bị ảnh hưởng chất lượng cỏ thấp do ra hoa sớm tỉ lệ lignin cao . các loại thức ăn tinh dễ bị hư hỏng . Các yếu tố này đã tạo nên hậu quả là bò ăn vào ít và thức ăn kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của bò. Nhiệt độ cao ẩm độ cao cũng tạo điều kiện cho các loại nội và ngoại ký sinh trùng phát triển vì thế bò cũng rất dễ nhiêm các lọai bệnh ký sinh trùng. Mặt khác do tình trạng kém dinh dưỡng cũng làm cho khả năng kháng bệnh của bò giảm . Nhiệt độ cao ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sinh lý và tập tính của bò sữa. Các ảnh hưởng này gián tiếp hay trực tiếp sẽ làm giảm khả năng sinh trưởng phát dục khả năng sản xuất và sức khỏe của bò sữa. Chống nóng không những cải thiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    2    0    15-08-2020
36    5    0    15-08-2020
45    4    0    15-08-2020
19          15-08-2020
55    8    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU LIÊN QUAN