TAILIEUCHUNG - Cấu hình và sử dụng Wireless Router- P2

Đến đây bạn đã cấu hình xong phần căn bản, bây giờ chúng ta chuyển sang bảo mật cho Wireless Router để ngăn ngừa các truy cập trái phép. Trên giao diện web đang mở, bạn vào Menu Wireless và chọn tab Basic Wireless Settings. Trong phần Network Mode bạn chọn chế độ Mixed để Wireless Router có thể phát sóng ở tất các chuẩn nó được hỗ trợ. Tiếp theo đến mục Network Name, đây chính là tên SSID của Wireless Router, bạn nên đặt một tên gợi nhớ. Thông số kênh Channel Width bạn chọn là 20MHz only,. | Đến đây bạn đã cấu hình xong phần căn bản bây giờ chúng ta chuyển sang bảo mật cho Wireless Router để ngăn ngừa các truy cập trái phép. Trên giao diện web đang mở bạn vào Menu Wireless và chọn tab Basic Wireless Settings. Trong phần Network Mode bạn chọn chế độ Mixed để Wireless Router có thể phát sóng ở tất các chuẩn nó được hỗ trợ. Tiếp theo đến mục Network Name đây chính là tên SSID của Wireless Router bạn nên đặt một tên gợi nhớ. Thông số kênh Channel Width bạn chọn là 20MHz only còn lại Channel và SSID Broadcast bạn nên giữ nguyên giá mặc định sau đó bạn nhấn nút Save Setting để lưu cấu hình và chuyển sang bước tiếp theo. Cấu hình Network Mode SSID và Channel Width. Basic wireless serùìQs Configuration View Manual VW-FI Protecied Setup HgwQirk Mode Ndwsrli Hune GSM Ecn p73 Jinnflnarww qtiini only n-J CMflnet Au-ifi _ SSI SrwdGMt Enabled Disabled 111 111 Save Settings Cancel Changes CISCO. Cũng trong Menu Wireless bạn chuyên sang tab Wireless Security và đặt Key trong mục Passphrase. Key này sẽ được bảo mật bằng các chuẩn WEP WPA Personal hoặc WPA2 Personal. Bạn nên chọn WPA2 Personal đê được mã hóa ở cả hai ở 2 dạng TKIP hoặc AES và WPA2 Personal là một trong những chuẩn được bảo mật nhất hiện nay. Như vậy là bạn đã hoàn thành cấu hình Wireless Router lúc này bạn chuyên dây cáp từ công Ehternet trên Wireless Router sang cổng Wan để các client truy cập ra Internet. rx -t Ẵ 1 r Æ 1 II Tr A r 1 Đặt Key để mã hóa ở Mode WPA2 Personal. Ngoài ra để tăng cường bảo mật cho Wireless Router bạn còn có thể lọc theo các địa chỉ Mac địa chỉ vật lý thiết lập thêm chế độ tường lửa sau cùng bạn nên đổi mật khẩu truy cập vào Wireless Router trong Menu Administrator để hoàn toàn yên tâm truy cập vào mạng Internet không .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    0    14-08-2020
4    8    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    3    0
6    5    0
8    6    0
TÀI LIỆU HOT
4    5    0