TAILIEUCHUNG - QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI THÂM CANH CÁ BỐNG TƯỢNG THƯƠNG PHẨM. (ỨNG DỤNG MÔ

Thiết kế vị trí: Yêu cầu khác: Cống đầu nguồn và hệ thống dẫn nước sang ao lắng (1). Ao xử lý có cống thông từ ao lắng dẫn sang (2) Ao chứa có cống thông từ ao sử lý dẫn sang (3) Ao nuôi được trang bị hệ thống dẫn nước đến ao lắng (khi thay nước ta vận hành máy bơm đưa nước từ ao chứa sang ao nuôi, lượng nước thay thế nước cũ mỗi ngày = 20%. Nước cũ ao nuôi sẽ tự chảy về ao lắng và tiếp tục tuần hoàn. . | QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI THÂM CANH CÁ BỐNG TƯỢNG THƯƠNG PHẨM. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TUẦN HOÀN HOÀN TOÀN KẾ HOẠCH SẢN XUẤTtrên DT tai Nông trường Song Hậu M2 D1D2 THIẾT KẾ SỬ DỤNG Ao nuôi cá 50 m2 D1 Ao lắng nước thải 10 D2 Ao xử lý nguồn nước cấp 10 D2 Ao chứa 30 D2 Sơ đồ ao nuôi tuần hoàn Thiết kế vị trí Yêu cầu khác - Cống đầu nguồn và hệ thống dẫn nước sang ao lắng 1 . - Ao xử lý có cống thông từ ao lắng dẫn sang 2 - Ao chứa có cống thông từ ao sử lý dẫn sang 3 Ao nuôi được trang bị hệ thống dẫn nước đến ao lắng khi thay nước ta vận hành máy bơm đưa nước từ ao chứa sang ao nuôi lượng nước thay thế nước cũ mỗi ngày 20 . Nước cũ ao nuôi sẽ tự chảy về ao lắng và tiếp tục tuần hoàn. Nhà cửa văn phòng Thông số kỹ thuật Phân vi sinh B10 LANT. Làm phân xúc tác ủ phân chuồng để làm nguyên liệu thức ăn cá Mè trắng. YÊU CẦU KỸ THUẬT - Hệ thống bơm nước cần có máy lớn để cung cấp nước cho ao chứa không quá 6 giờ trong vòng một con thủy chiều và bơm lấy nước ở tầng giữa qua lưới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT