TAILIEUCHUNG - Ung thư phổi và u trung thất_Phần 2

Chỉ số hấp thụ tia X được tính theo đơn vị Hounsfild. Qui ước độ hấp thụ tia X của nước bằng 0. Nếu tổ chức có độ hấp thụ tia X lớn hơn được coi là có giá trị dương và thấp hơn là âm. | Ò cu ng PhÉu thuật hutg ngục Kphæi vù u trung thúi - U hoại tử do thiếu nuôi d-ỡng tạo hang trong u hang thành dày bờ nham nhở có hình mờ lồi ở bờ hang 3. U Pancoast ung th- đỉnh phổi hình mờ vùng đỉnh phổi 4. Ung th- tiểu phế quản hình mờ tròn giới hạn không rõ đơn độc có đ-ờng kính 2-5cm 5. Sarcom ở phổi u nguồn gốc trung bì hiếm ở phổi không có xq điển hình tổn th-ơng gây nên mốt nốt mờ kiểu đồng xu đám mờ rộng hoặc cả một bên phổi 6. U lành ở phổi - U tuyến phế quản - U xơ u cơ trơn phế quản u sụn phế quản hamartoma - U lao tròn bờ rõ nhung không đều đậm độ cản quang của bờ tăng dạng vôi hoá có thể có hình hang phá huỷ ở trong lòng dõi nhiều năm không to lên 7. Di bào ung th- - THể kê các nốt 2-3mm xu h-ớng to dần xuống d-ới nền có thể tói 5mm cản quang đậm giới hạn rõ - Di bào ung th- thể u cục đơn độc - Di bào ung th- vào trung thất hạch trung thất to ra CHỤP CẮT LỚP VI tính Các kỹ thuật chụp - Chụp các lớp cắt đơn - Chụp cắt lớp xoắn ốc - Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao - Chụp cắt lớp có tiêm cản quang tĩnh mạch 1. Nguyên lý Chỉ số hấp thụ tia X đ-ợc tính theo đơn vị Hounsfild. Qui -ớc độ hấp thụ tia X của n-ớc bằng 0. Nếu tổ chức có độ hấp thụ tia X lớn hơn đ-ợc coi là có giá trị d-ơng và thấp hơn là - Bảng tỷ trọng nh- sau - X-ơng rắn 3095 - Canxi vôi hoá 1000 - Mạch máu sau khi tiêm cản quang iod 200 - Tổ chức phần mềm 30 NG. quang TOÀN_DHY34 33 vù u trung thÊt Ò Cf -nạ phẫu thuật tỉug. ngực - Đa số cấu trúc mô 20 đến 80 - Nước trong dịch 0 - Nhu mô phổi -750 - Không khí -1000 Trên phim chụp không khí màu đen calci màu trắng Một dãy tỷ trọng đặc biệt gọi là cửa sổ được lựa chọn để hình ảnh có thể phân tích được bằng mắt thường và chỉ phân biệt được vào khoảng 16 mức độ màu xám. Chính cửa sổ làm cho hình ảnh có sự tương phản Cửa sổ trung thất với mức tỷ trọng trung bình của tổ chức phần mềm 30- 50HU chiều rộng cửa sổ hẹp từ 200-400HU sẽ nhìn rõ các cấu trúc trong trung thất cong phổi thì màu đen và không nhìn thấy mạng lưới mạch máu phổi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0