TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn tạo 1 gói các phần mềm tiện ích- P2

Trước hết, bạn nên tính toán số nút lệnh mở file cài đặt phần mềm cần tạo ra trên trang 1, chọn kiểu dáng và xác định kích thước đồng bộ cho tất cả nút nhằm tiết kiệm thời gian. Kế tiếp, bạn bấm phải chuột vào trang và chọn Button (một kiểu nút lệnh có sẵn trong thư viện chương trình) hoặc xButton (nút lệnh có kiểu dáng phù hợp với phiên bản Windows hiện hành, hỗ trợ tùy biến hình dáng và chèn thêm ảnh) để tạo ra nút đầu tiên. . | Trước hết bạn nên tính toán số nút lệnh mở file cài đặt phần mềm cần tạo ra trên trang 1 chọn kiểu dáng và xác định kích thước đồng bộ cho tất cả nút nhằm tiết kiệm thời gian. Kế tiếp bạn bấm phải chuột vào trang và chọn Button một kiểu nút lệnh có sẵn trong thư viện chương trình hoặc xButton nút lệnh có kiểu dáng phù hợp với phiên bản Windows hiện hành hỗ trợ tùy biến hình dáng và chèn thêm ảnh để tạo ra nút đầu tiên. Lưu ý Nếu chọn xButton bạn nhấp đôi vào nút có chữ Click here vừa xuất hiện nhấp vào hộp Theme và chọn lại kiểu dáng cho nút bấm tiếp nút Browse bên phải .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT