TAILIEUCHUNG - Cách tìm kiếm hiệu quả trên Google

Cách tìm kiếm hiệu quả trên Google Google đã trở nên quen thuộc với người dùng Internet. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thủ thuật để khai thác sức mạnh tìm kiếm của gã khổng lồ này mà có thể nhiều người chưa biết. Hãy cùng khai thác những tính năng tìm kiếm nâng cao của Google Việt Nam: Theo dõi thời tiết ở các thành phố trên thế giới: Để nắm bắt tình hình thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm của 1 thành phố nào đó trên giới, bạn chỉ việc gõ ‘thời tiết + tên thành phố’ vào khung tìm. | Cách tìm kiếm hiệu quả trên Google Google đã trở nên quen thuộc với người dùng Internet. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thủ thuật để khai thác sức mạnh tìm kiếm của gã khổng lồ này mà có thể nhiều người chưa biết. Hãy cùng khai thác những tính năng tìm kiếm nâng cao của Google Việt Nam Theo dõi thời tiết ở các thành phố trên thế giới Để nắm bắt tình hình thời tiết nhiệt độ độ âm. của 1 thành phố nào đó trên giới bạn chỉ việc gõ thời tiết tên thành phố vào khung tìm kiếm và nhấn Enter. Chẳng hạn để biết thời tiết hiện tại ở khu vực Hà Nội bạn gõ thời tiết Hà Nội và nhấn Enter. Go gle tíiới tié Há Nội KTtĩns I sííỊ n Mọhttiử Ttiới tiết dành dtp Há Nội n ẽ NhièuhOTi 29L C TỊịỉ Th Ị In 7 Cf 1 _ . . . - - 1 r ỹ ý MĨM MỊnlai Trời trong yteb Giằ B iíi 1ÍC s Kiìvh Mn9 Đi arc I 3Ỉ C I 2 33 C I 2J C 12VC ũịrig Vĩỉl Không chỉ hiện thị nhiệt độ độ âm. mà kết quả còn hiển thị cả hướng gió tốc độ gió và dự báo thời tiết cho vài ngày tới. Sử dụng Google làm máy tính Bạn có thể sử dụng Google để tìm kết quả của các phép tính đơn giản bao gồm cộng trừ nhân chia và các phép toán mũ. Để thực hiện điều này điền dãy phép tính vào khung tìm kiếm và nhấn Enter. Kết quả phép toán sẽ được hiển thị ngay bên dưới. Google 239 2 3éa 2 99 f 23â 2 369J 53087 2 to14 Hhiéii ho-n . __ r qilỉlí-injLK ưnaiuUrMìlil Lưu ý sử dụng ký hiệu để thay thế cho phép mũ và ký tự để thay thế cho phép nhân. Chuyển đổi đơn vị đo Để chuyển đổi giữa các đơn vị đo bạn có thể sử dụng cú pháp sau số lượng đơn vị đo đơn vị đo muốn chuyển thành Chẳng hạn để biết 10 dặm bằng bao nhiêu km bạn có thê gõ 10 dặm km rồi nhấn Enter. Kết quả sẽ hiển thị ngay bên dưới. Gougle 10 dặm km Khoáng 77 Mũ kết quá giây 1 Mọi thứ 10 dặm 16 09344 km Nhiêu hơn Tìm thèm các Cũng cu tính tũãn Chuyển đổi đơn vị tiền tệ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT