TAILIEUCHUNG - KỸ THUẬT NUÔI CÁ THÂM CANH (P2) 4.2. Khẩu phần ăn cá nuôi trong hệ thống Thông

KỸ THUẬT NUÔI CÁ THÂM CANH (P2) . Khẩu phần ăn cá nuôi trong hệ thống Thông qua đặc điểm sinh học và cụ thể là đường biểu diễn sự tăng trưởng của các loài cá thả nuôi, tình trạng cá nuôi. sẽ quyết định khẩu phần ăn hợp lý nhất. Khẩu phần ăn cho cá nuôi thâm canh thường dao động từ 3-20%/ngày/tổng trọng lượng cá nuôi. Thông thường khẩu phần ăn cho cá nuôi trong hệ thống sẽ giảm dần theo sự tăng trưởng của cá đến khi thu hoạch. . Tần suất cho ăn Tùy theo loài cá nuôi | KỸ THUẬT NUÔI CÁ THÂM CANH P2 . Khẩu phần ăn cá nuôi trong hệ thống Thông qua đặc điểm sinh học và cụ thể là đường biểu diễn sự tăng trưởng của các loài cá thả nuôi tình trạng cá nuôi. sẽ quyết định khẩu phần ăn hợp lý nhất. Khẩu phần ăn cho cá nuôi thâm canh thường dao động từ 3-20 ngày tổng trọng lượng cá nuôi. Thông thường khẩu phần ăn cho cá nuôi trong hệ thống sẽ giảm dần theo sự tăng trưởng của cá đến khi thu hoạch. . Tần suất cho ăn - Tùy theo loài cá nuôi. - Giai đoạn phát triển của cá nuôi Dựa vào hai yếu tố trên sẽ quyết định tần suất cho cá ăn tương ứng với khoảng thời gian hợp lí nhất. Thông thường dao động từ 2-4 lần ngày tổng lượng thức ăn cung cấp cho cá nuôi. . Quản lý công trình nuôi - Quản lý cống bọng bờ bao quanh tránh hiện tượng rò rỉ nước. - Quản lý địch hại con người thú dử và tác nhân khác. . - Quản lý nguồn cấp nước nước thải công nghiệp thuốc trừ sâu. . . Quản lý chất lượng nước ao nuôi v Các yếu tố môi trường cần được quan tâm kiểm tra - DO ppm 3 5-6 5 ppm - Mùi vị nước không mùi - H2S ppm 1ppm - COD ppm 10-20 ppm - N-NH4 ppm 4 ppm P-PÜ43- ppm I pH nước 6 5-8 0 1-1 ppm Nếu có điều kiện định kỳ kiểm tra 1 lần tuần để kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp khi điều kiện môi trường thay đổi theo hướng bất lợi cho cá nuôi. v Đặc biệt trong quá trình nuôi cá Tra hoạt động thay nước thường xuyên trong hệ thống nuôi là một trong những giải pháp đã góp phần cải thiện rất đáng kể màu sắc thịt của cá Tra nuôi trong ao đất. Tóm lại Đây là những hoạt động rất quan trọng ảnh hưởng có tính quyết định đến hiệu quả của mô hình nuôi. 5. Thu hoạch hệ thống nuôi Khẳng định một lần thu toàn bộ ao nuôi khi cá đạt kích thước cá thương phẩm. - Cá Tra sau 1 chu kỳ nuôi 6 tháng cá có thể đạt kg con. - Cá Lóc sau 1 chu kỳ nuôi 6 tháng cá có thể đạt kg con. - Cá Trê lai sau 1 chu kỳ nuôi 3 tháng cá có thể đạt kg con. 6. Hiệu quả kinh tế - Tổng chi phí đầu tư vào mô hình nuôi. - Tổng thu nhập sau khi thu hoạch và bán toàn bộ sản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    5    0    11-08-2020
5    6    0    11-08-2020
12    5    0    11-08-2020
3    8    0    11-08-2020
7    5    0    11-08-2020
108    9    0    11-08-2020
12    3    0    11-08-2020