TAILIEUCHUNG - KỸ THUẬT NUÔI CÁ THÂM CANH (P1) KHÁI NIỆM Cá nuôi được chăm sóc hoàn toàn bởi

KỸ THUẬT NUÔI CÁ THÂM CANH (P1) KHÁI NIỆM Cá nuôi được chăm sóc hoàn toàn bởi thức ăn chế biến, nguồn thức ăn tự nhiên trong ao nuôi không đáng kể. cá/m3. Phương tiện sử dụng nuôi thường nhỏ, ao đất dao động từ 100-1000 m2 . Mật độ cá thả nuôi thường rất cao, dao động từ 10-100 cá/m2 hay 30-150 So với hình thức nuôi quãng canh hoặc bán thâm canh 1000 m2 . ¨ Những đặc điểm thuận lợi: Ao nuôi nhỏ, nhưng cho năng suất nuôi rất cao. ¨ Những đặc điểm hạn chế 1. 2. 3. Ô nhiểm. | KỸ THUẬT NUÔI CÁ THÂM CANH P1 KHÁI NIỆM - Cá nuôi được chăm sóc hoàn toàn bởi thức ăn chế biến nguồn thức ăn tự nhiên trong ao nuôi không đáng kể. - Mật độ cá thả nuôi thường rất cao dao động từ 10-100 cá m2 hay 30-150 cá m3. - Phương tiện sử dụng nuôi thường nhỏ ao đất dao động từ 100-1000 m2 . So với hình thức nuôi quãng canh hoặc bán thâm canh 1000 m2 . Những đặc điểm thuận lợi Ao nuôi nhỏ nhưng cho năng suất nuôi rất cao. Những đặc điểm hạn chế 1. Ô nhiểm môi trường nước 2. Dịch bệnh 3. Mức độ đầu tư vào hệ thống nuôi rất cao như vốn công nhân cá giống thức ăn và quản lý. Các phương thức nuôi thâm canh gồm a Phương thức nuôi thâm canh trong hệ thống ao đất. a Phương thức nuôi thâm canh trong bè. a Phương thức nuôi thâm canh với hệ thống đăng chắn đăng quầng . KỸ THUẬT NUÔI CÁ THÂM CANH TRONG AO ĐẤT 1. Xác định vị trí ao nuôi thâm canh - Ao nuôi có nền đất tốt không phèn hoặc mức độ nhiểm phèn không đáng kể không bị rò rỉ nước. Gần nguồn cấp nước có thể giúp cho việc cấp và thoát nước dể dàng. - Hạn chế cây xanh che bóng mát làm giảm chất lượng nước ao nuôi. - Gần nhà nông hộ dể quản ly phòng chống địch hại và trộm cắp. - Gần đường giao thông giúp cho việc vận chuyển vật tư trang thiết bị con giống thức ăn và tiêu thụ sản phẩm được dể dàng. 2. Hoạt động chuẩn bị ao nuôi Đây là bước rất quan trọng và thực hiện tốt hoàn chỉnh các yêu cầu kỹ thuật của nội dung này sẽ góp phần mang lại hiệu quả rất tốt cho mô hình nuôi. Các bước chuâín bị gồm - Dọn dẹp tất cả các cây cỏ thủy sinh ở bên trong cũng như xung quanh ao nuôi. - Tát cạn nước ao nuôi. - Diệt hết địch hại Rắn cá dử. - Bón vôi theo tỷ lệ 7-10 kg 100 m2 hoặc 10-15 kg 100 m2 . - Phơi khô ao 5-7 ngày. - Trước khi thả cá nuôi 2-3 ngày lấy nước vào ao qua lưới lọc và duy trì ở mức nước m. 3. Kỹ thuật nuôi . Cơ cấu loài cá thả nuôi. v Nuôi đơn Monoculture Tra Lóc Trê lai Rô phi. v Nuôi ghép Polyculture Nhằm mục đích sử dụng hiệu quả nguồn thức ăn hiện diện trong ao quá trình nuôi bên cạnh đặc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT