TAILIEUCHUNG - Đặc điểm tự nhiên Việt Nam

Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp Đồi núi chiếm 3/4 diện tích cả nước Đồi núi thấp chiếm hơn 60%, nếu kể cả đồng bằng thì địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85% diện tích, núi cao trên 2000m chiếm khoảng 1% diện tích cả nước. | ĐỊA LÍ VIỆT NAM Người soạn: Trần Thị Hồng Sa 2. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN * ĐỊA HÌNH + Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp - Đồi núi chiếm 3/4 diện tích cả nước - Đồi núi thấp chiếm hơn 60%, nếu kể cả đồng bằng thì địa hình thấp dưới 1000m chiếm 85% diện tích, núi cao trên 2000m chiếm khoảng 1% diện tích cả nước. 2. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN * ĐỊA HÌNH + Cấu trúc địa hình khá đa dạng: - Địa hình được trẻ hóa - Địa hình thấp dần từ TB xuống ĐN. - Địa hình có 2 hướng chính: Hướng TB - ĐN Hướng vòng cung + Quá trình xâm thực và bồi tụ diễn ra mạnh mẽ. + Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người. 2. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN * KHOÁNG SẢN Các khoáng sản chính: đồng, chì, thiếc, sắt, crôm, bô xít, apatit, than đá, vật liệu xây dựng → tập trung chủ yếu ở vùng đồi núi Bắc Bộ Ven biển có dầu mỏ, khí đốt với trữ lượng lớn ở bể Nam Côn Sơn và Cửu Long, cát, quặng titan → các mỏ nhỏ, phân tán, khó khăn trong quản lý khai thác, gây lãng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    0    11-08-2020
5    4    0    11-08-2020
1    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN