TAILIEUCHUNG - Thuyết trình " Lũ quét -­ Thiệt hại - Biện pháp phòng tránh"

Lũ quét xảy ra ở hầu khắp các nước trên thế giới, đặc biệt ở các lưu vực sông nằm trong vùng nhiệt đới chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa và bão. Trên thế giới,những nơi thường xuyên xảy ra lũ quét là : miền Nam nước Pháp, Chile,Ấn Độ,Trung Quốc,Pakistan, Nepan, Inđônêsia, Philippines, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam. | Địa chất môi trường Nhóm Lũ quét - Thiệt hại Biện pháp phòng tránh PowerPoint Nguyễn Thị Hào Vũ Thị Tuyết Chính Lê Thị Thu Hiền Lê Thị Nga Nguyễn Thị Thanh Đoàn Thị Thanh Thủy vấn đề Lũ quét xảy ra ở hầu khắp các nước trên thế giới, đặc biệt ở các lưu vực sông nằm trong vùng nhiệt đới chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa và bão. Trên thế giới,những nơi thường xuyên xảy ra lũ quét là : miền Nam nước Pháp, Chile,Ấn Độ,Trung Quốc,Pakistan, Nepan, Inđônêsia, Philippines, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, hiện tượng lũ lớn, lũ bất ngờ, cường độ lên nhanh, biên độ lũ cao có sức tàn phá lớn thường xảy ra ở các lưu vực nhỏ và vừa ở miền núi được gọi là lũ quét. dung Khái niệm cơ bản Nguyên nhân hình thành Tai biến đi cùng Thiệt hại Biện pháp phòng tránh Lũ quét niệm cơ bản về lũ quét Lũ quét thường là những trận lũ lớn, xảy ra bất ngờ, tồn tại trong một thời gian ngắn (lên nhanh, xuống nhanh), dòng chảy xiết có hàm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN