TAILIEUCHUNG - Bảo vệ tài liệu trong máy bằng công cụ của Windows

Bảo vệ tài liệu trong máy bằng công cụ của Windows Windows cung cấp khá nhiều công cụ tự vệ cho máy tính. Số dịch vụ kiểu này trong Windows chiếm khoảng 31% trong tổng số 84 dịch vụ do họcung cấp. Có thể kể đến một vài trong đó như tường lửa, khóa File, ẩn file. Trong số này, công cụ khóa File -Encrypting File System (EFS) là tốt nhất nếu đem so sánh với các chương trình của một hãng thứ ba khác. Trước tiên, bạn cần phải cài đĩa Windows XP Professional mới nhất (đĩa có bán tại các cửa. | Bảo vệ tài liệu trong máy bằng công cụ của Windows Windows cung cấp khá nhiều công cụ tự vệ cho máy tính. Số dịch vụ kiểu này trong Windows chiếm khoảng 31 trong tổng số 84 dịch vụ do họcung cấp. Có thể kể đến một vài trong đó như tường lửa khóa File ẩn file. Trong số này công cụ khóa File -Encrypting File System EFS là tốt nhất nếu đem so sánh với các chương trình của một hãng thứ ba khác. Trước tiên bạn cần phải cài đĩa Windows XP Professional mới nhất đĩa có bán tại các cửa hàng tin học . Bạn đăng nhập vào máy bằng tài khoản quản trị Administrator vào Start Cotrol Panel Users Account nhấp chuột kép vào tài khoản chọn Change My Account type tick V vào Computer Administrator nhấp tiếp phím Chane Account Type OK. Sau đó vào Create a Password làm theo hướng dẫn để đặt password bảo vệ tài khoản nếu chưa có . Thông thường máy tính nên có hai loại tài khoản Một loại không hạn chế số lượng mỗi người dùng máy nên có một tài khoản loại này với password riêng để bảo vệ các thông tin cá nhân một loại tài khoản của dùng chung chỉ cần một tài khoản duy nhất không có password hoặc password chung. Để khóa File hay Folder bạn vào Start All Programs Accessories Windows Explorer click chuột phải vào File hay Folder muốn khóa chọn Properties General Advanced tick V vào Encrypt contents to secure data OK Type. Bạn không nên khóa các File nén vì sau khi mở khóa sẽ không thể mở được các File này. Do vậy không nên nén tài liệu nó .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.