TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 7 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Phan Bội Châu, Hiệp Đức

Cùng tham gia thử sức với “Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 7 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Phan Bội Châu, Hiệp Đức” để nâng cao tư duy, rèn luyện kĩ năng giải đề và củng cố kiến thức môn học nhằm chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp diễn ra. Chúc các em vượt qua kì thi học kì thật dễ dàng nhé! | PHÒNG GD amp ĐT HIỆP ĐỨC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 2023-2024 TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU Môn Công nghệ- Lớp 7. Thời gian 45 phút Mức độ Tổng nhận TT Nội thức Đơn vị dung Vận kiến Nhận Thông Vận kiến dụng Số CH thức biết hiểu dụng thức cao TN TL TN TL TN TL TN TL Điểm TN TL 1 . Vai 3 3 1 0 trò triển Giới vọng 1 thiệu của về chăn chăn nuôi nuôi 2. Vật 2 2 0 7 nuôi 3. Một 1 1 1 1 2 3 số phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam 4. Một số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi 5. Một 1 1 0 3 số biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi Nuôi 1. Vai 1 1 0 3 dưỡn trò của g nuôi chăm dưỡng 2 sóc và vật chăm nuôi sóc vật nuôi 2. Nuôi 2 1 3 1 0 dưỡng và chăm sóc vật nuôi non 3. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi đực giống 4. Nuôi 1 1 0 3 dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản 1. Vai 1 1 0 3 trò của 3 phòng trị bệnh cho vật nuôi 2. Một 2 2 0 7 số Phòng nguyên và trị nhân bệnh gây cho vật bệnh nuôi cho vật nuôi 3. Một 1 2 1 2 1 3 0 số biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi 12 3 1 1 2 1 2 15 2 10 0 Tổng 40 10 50 50 100 Tỉ lệ PHÒNG GD amp ĐT HIỆP ĐỨC TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II- NĂM HỌC 2023-2024 MÔN CÔNG NGHỆ- LỚP 7 Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Mức độ kiến Nội dung kiến thức kĩ năng cần Nhận Vận thức Đơn vị kiến thức Vận dụng cao kiểm tra đánh biết dụng giá Nhận biết . Vai trò triển vọng - Trình bày được vai trò của chăn nuôi đối với đời sống con 3 của chăn nuôi người và nền kinh tế. - - Nêu được triển vọng của chăn nuôi ở Việt Nam. Nhận biết - Nhận biết được một số vật nuôi được nuôi nhiều ở nước ta gia súc gia cầm . . Các loại vật nuôi - Nhận biết được một số vật nuôi đặc trưng vùng miền ở 2 đặc trưng ở nước ta nước ta gia súc gia cầm . Thông hiểu So sánh được các đặc điểm cơ bản của các loại vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta. Nhận biết Nêu được các phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta. Thông hiểu 1. Mở đầu . Phương thức chăn - Nêu được ưu và nhược điểm của các phương thức chăn về chăn nuôi nuôi phổ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.