TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 6 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Quang Trung, Thăng Bình

Để giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi giữa học kì 2 môn Công nghệ lớp 6 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Quang Trung, Thăng Bình" dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi. Chúc các bạn thi tốt! | PHÒNG GD amp ĐT THĂNG BÌNH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG MÔN Công nghệ 6 Năm học 2023-2024 Thời gian 45 phút 1. KHUNG MA TRẬN Mức độ tổng Tổng nhận Điểm Nội thức dung Đơn vị Vận Nhận Thông Vận kiến kiến dụng biết hiểu dụng thức thức cao Số CH Số CH Số CH Số CH Số CH TT TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL phẩm 3 1 2 5 1 3 17 vá dinh dưỡng 2. Phươn I. Bảo g pháp quản bảo 1 1 và chế quản 9 1 1 10 1 6 83 1 ý1 ý 2 biến và chế thực biến phẩm thực phẩm án bữa ăn kết nối yêu thương Tổng 12 2 3 1 1 15 4 100 Tỉ lệ 40 30 BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ KNTT LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT Số câu hỏi TT Nội dung kiến Đơn vị kiến Mức độ của theo mức độ nhận thức thức thức yêu cầu cần Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao đạt I. Bảo quản và phẩm vá Nhận biết 3 chế biến thực dinh dưỡng - Biết được một 1 phẩm số thực phẩm chính - Nhận biết cách 1 ăn uống khoa học hợp lý. Thông hiểu Hiểu được bữa 2 1 ăn hợp lý và thói quen ăn uống khoa học Vận dụng -Thói quen ăn uông khoa hoc -Vai trò ý nghĩa của bảo quản thực phẩm. Biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm khi bảo quản và chế biến thực phẩm. . 2. Phương pháp Nhận biết 9 bảo quản và chế -Biết được một biến thực phẩm số phương pháp bảo quản thưc phẩm -Biết được một số phương pháp bảo quản thưc phẩm 1 - Biết được chế biến món ăn Thông hiểu - Thực hiện làm được món sa- lát 2 hoa quả theo đúng quy trình và đảm bảo an toàn thực phẩm. Vận dụng -Phương pháp bảo quản thực phẩm Vai trò ý nghĩa của bảo quản thực phẩm. Biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm khi bảo quản và chế biến thực phẩm. - . .Dự án bữa ăn Thông hiểu kết nối yêu - Hiểu được các thương bước xây dựng thực đơn Tổng 2 1 3. ĐỀ BÀI KIỂM TRA TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG KIỂM TRA GIỮA KỲ II Điểm Họ và tên . . Năm học 2023 - 2024 Môn Công nghệ 6 Lớp SBD . Thời gian 45 phút A Trắc nghiệm 5đ I Khoanh tròn vào 1 trong các chữ cái A B C D đứng trước câu trả lời đúng nhất Câu 1. Với phương pháp làm lạnh thực phẩm được bảo quản trong thời

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.