TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 9 năm 2023-2024 có đáp án - Trường TH&THCS Thắng Lợi, Kon Tum

Với “Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 9 năm 2023-2024 có đáp án - Trường TH&THCS Thắng Lợi, Kon Tum” được chia sẻ dưới đây, các bạn học sinh được ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học, rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo đề thi! | TRƯỜNG TH amp THCS THẮNG LỢI MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TỔ TOÁN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2023-2024 MÔN VẬT LÍ 9 - Thời điểm kiểm tra Kiểm tra giữa học kì I tuần 9 - Nội dung kiểm tra Kiến thức từ bài 1 đến bài 14 Bài tập về công suất và điện năng sử dụng - Thời gian làm bài 45 phút. - Hình thức kiểm tra Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận tỉ lệ 50 trắc nghiệm 50 tự luận . - Cấu trúc - Mức độ đề 40 Nhận biết 30 Thông hiểu 20 Vận dụng 10 Vận dụng cao. - Phần trắc nghiệm 5 0 điểm gồm 20 câu hỏi nhận biết 16câu thông hiểu 4câu mỗi câu 0 25 điểm - Phần tự luận 5 0 điểm Thông hiểu 2 điểm Vận dụng 2 điểm Vận dụng cao 1 điểm - Nội dung Kiến thức tuần 1 đến tuần 8 Chủ đề Mức độ Tổng số Điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng câu số ý số cao TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sự phụ 3c- 1c- 1ý 1 5 thuộc của 0 75 0 25 0 5 CĐDĐ vào đ đ đ HĐT Định luật Ôm 3 tiết Đoạn mạch 1c- 1c- 2 25 nối tiếp 0 25 2đ đoạn mạch đ song song. 4 tiết Sự phụ 8c-2đ 1c- 1 ý 3 75 thuộc của 0 25 1 5 điện trở vào đ đ chiều dài vật liệu tiết diện của dây dẫn. Biến trở 6 tiết Công suất 4c-1 2c- 1c-1 2 5 điện năng đ 0 5 đ đ công của dòng điện 4 tiết Tổng số 16 4câu 1 1 câu TN số câu 1đ câu câu ý TL 4đ 2đ 2đ Tổng điểm 4 điểm 3 điểm 2 điểm 1 điểm 10 Tỉ lệ 40 30 20 10 điểm TRƯỜNG TH amp THCS THẮNG LỢI ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TỔ TOÁN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2023-2024 MÔN VẬT LÍ 9 Nội dung Mức độ Yêu cầu cần đạt Số câu hỏi Câu hỏi TL TN TL TN Sự phụ Nhận Nêu được điện trở của mỗi dây 3 C1 C2 C3 thuộc của biết dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó. CĐDĐ vào - Nêu được điện trở của một dây HĐT Định dẫn được xác định như thế nào luật Ôm và có đơn vị đo là gì. Thông Phát biểu được định luật Ôm đối 1 ý 1 C21a C4 3 tiết hiểu với đoạn mạch có điện trở. 1 5đ Vận Vận dụng được định luật Ôm để dụng giải một số bài tập đơn giản. Xác định được điện trở của đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế. Đoạn Nhận Viết được công thức tính điện 1 C5 mạch nối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.