TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu tổng hợp cellulose sắt từ từ giấy phế thải để hấp phụ dầu

Bài viết Nghiên cứu tổng hợp cellulose sắt từ từ giấy phế thải để hấp phụ dầu trình bày quy trình tách cellulose từ giấy phế liệu; Khảo sát quá trình hấp phụ dầu của vật liệu. Trên cơ sở đó, trong nghiên cứu này, phế liệu giấy được tái chế sau khi tách lignin, biến tính để hấp phụ váng dầu trên bề mặt nước nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đem lại những lợi ích cho kinh tế và xã hội. | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CELLULOSE SẮT TỪ TỪ GIẤY PHẾ THẢI ĐỂ HẤP PHỤ DẦU RESEARCH ON SYNTHESIS OF MAGNETIC CELLULOSE FROM WASTE PAPER FOR OIL ADSORPTION Nguyễn Thế Hữu1 Trịnh Thị Hải1 Nguyễn Minh Việt1 Đặng Hữu Trung1 Nguyễn Xuân Huy1 DOI https gây ô nhiễm tại các vùng ven biển và cửa sông Việt Nam. TÓM TẮT Thực trạng ô nhiễm dầu vùng ven cửa sông vfa vùng Biển Biến tính bột giấy phế thải sử dụng tác nhân NaClO 6 mL nồng độ 2M ở Đông đang ngày một gia tăng 1 6 . nhiệt độ 35 oC trong 3h. Tổng hợp được vật liệu cellulose sắt từ bằng phương Sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường biển ảnh hưởng pháp thủy nhiệt với tỉ lệ Fe3 Fe2 2mol tương ứng với 100mL FeCl2 0 025M nghiêm trọng đến các hệ sinh thái. Đặc biệt là hệ sinh thái 100mL FeCl3 0 05M và 40mL dung dịch NaOH 0 5M ở nhiệt độ 35oC trong môi rừng ngập mặn cỏ biển vùng triều bãi cát đầm phá và các trường pH 10 - 11. Kết quả phân tích nhiệt vi sai cho thấy mẫu cellulose sắt từ rạn san hô. Ô nhiễm dầu làm giảm khả năng sức chống đỡ có độ bền nhiệt hơn so với mẫu cellulose. Độ ổn định nhiệt của mẫu trong tính linh hoạt và khả năng khôi phục của các hệ sinh thái. Hàm khoảng nhiệt độ từ 100oC đến 500oC. Kết quả SEM cho thấy khả năng phân tán lượng dầu trong nước tăng cao các màng dầu làm giảm khả hiệu quả các hạt sắt từ trên bề mặt cellulose. Kết quả hấp phụ dầu của vật liệu năng trao đổi oxy giữa không khí và nước kết quả làm giảm tổng hợp cho thấy vật liệu có khả năng hấp phụ 90 5 dầu trên bề mặt nước oxy trong nước và cán cân điều hòa oxy trong hệ sinh thái bị trong thời gian 30 phút ở nhiệt độ phòng. đảo lộn 2 3 5 . Ngoài ra dầu tràn chứa độc tố làm tổn thương Từ khóa Giấy phế thải vật liệu hấp phụ cellulose từ tính. hệ sinh thái có thể gây suy vong hệ sinh thái. Việc áp dụng các phương pháp xử lý dầu tràn phụ thuộc vào số lượng tính chất ABSTRACT của dầu vùng nước điều kiện thời tiết nơi xảy ra sự cố tràn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.