TAILIEUCHUNG - Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 01 (13/06/2019)

Nhằm phục vụ quá trình học tập cũng như chuẩn bị cho kì thi kết thúc học kì sắp đến. gửi đến các bạn tài liệu Đề thi kết thúc học phần Xác suất thống kê năm 2019 - Đề số 01 (13/06/2019). Đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời các bạn cùng tham khảo. | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BỘ MÔN TOÁN Tên Học phần Xác suất Thống kê Đề số 01 Thời gian làm bài 75 phút Ngày thi 13 06 2019 Loại đề thi Tự luận Yêu cầu Các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số thập phân. Bài 1 4 0 điiểm a 1 5 điểm Hộp I có 4 bi đỏ và 6 bi trắng Hộp II có 4 bi đỏ và 5 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I và hai viên bi từ hộp II. Tính xác suất để 3 viên đã lấy ra không cùng màu. b 1 0 điểm Trọng lượng X đơn vị gram của một loại sản phẩm do nhà máy A sản xuất là biến ngẫu nhiên có quy luật phân phối chuẩn N 80 52 . Sản phẩm loại một là sản phẩm có trọng lượng trên 84g. Hãy tính tỷ lệ sản phẩm loại một của nhà máy A. c 1 5 điểm Trong số sản phẩm xuất xưởng của một nhà máy có tới 70 sản phẩm loại A. Lấy ngẫu nhiên 6 sản phẩm tính xác suất để có được 4 sản phẩm loại A và tìm số sản phẩm loại A lấy được có khả năng nhất. Bài 2 3 5 điểm Để so sánh số lượng hành khách đi xe buýt vào giờ cao điểm buổi sáng X và giờ cao điểm buổi chiều Y người ta chọn ngẫu nhiên 9 chiếc xe với lộ trình khác nhau để ghi lại số hành khách đi vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều cùng ngày. Kết quả thu được X người 43 51 37 24 47 44 50 55 46 Y người 41 49 44 32 46 42 47 51 49 Giả sử X và Y là hai biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. a 1 5 điểm Tìm khoảng tin cậy cho số hành khách đi xe buýt trung bình vào giờ cao điểm buổi sáng với độ tin cậy P 0 95 b 2 0 điểm Có thể cho rằng số hành khách đi xe buýt vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều khác nhau hay không Kết luận ở mức ý nghĩa 0 05 gợi ý sử dụng phương pháp so sánh cặp đôi Bài 3 2 5 điểm Nghiên cứu mối quan hệ giữa lượng nước tiêu thụ trong một ngày của thành phố và nhiệt độ cao nhất trong ngày đó người ta điều tra ngẫu nhiên 8 ngày thu được thông tin Nhiệt độ X độ F 103 39 77 78 50 96 90 75 Lượng nước Y triệu gallons 219 56 107 129 68 184 150 112 a Tính hệ số tương quan tuyến tính mẫu giữa X và Y. b Viết phương trình đường hồi qui tuyến tính mẫu của Y theo X. Cho 0 8 0 788 t 0 025 8

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.