TAILIEUCHUNG - Cảm biến áp suất đường ống nạp

CẢM BIẾN ÁP SUẤT ĐƯỜNG ỐNG NẠP Cảm biến áp suất đường ống nạp được dùng cho hệ thống EFI kiểu D để cảm nhận áp suất đường ống nạp. Đây là một trong những cảm biến quan trọng nhất trong EFI kiểu D. | CẢM BIẾN ÁP SUẤT ĐƯỜNG ỐNG NẠP Cảm biến áp suất đường ống nạp được dùng cho hệ thống EFI kiểu D để cảm nhận áp suất đường ống nạp. Đây là một trong những cảm biến quan trọng nhất trong EFI kiểu D. Bằng cách gắn một IC vào cảm biến này cảm biến áp suất đường ống nạp cảm nhận được áp suất đường ống nạp như một tín hiệu PIM. Sau đó ECU động cơ xác định được thời gian phun cơ bản và góc đánh lửa sớm cơ bản trên cơ sở của tín hiệu PIM này. Như trình bày ở hình minh họa một chíp silic kết hợp với một buồng chân không được duy trì ở độ chân không định trước được gắn vào bộ cảm biến này. Một phía của chip này được lộ ra với áp suất của đường ống nạp và phía bên kia thông với buồng chân không bên trong. Vì vậy không cần phải hiệu chỉnh mức bù cho độ cao lớn vì áp suất của đường ống nạp có thể đo được chính xác ngay cả khi độ cao này thay đổi. Một thay đổi về áp suất của đường ống nạp sẽ làm cho hình dạng của chip silic này thay đổi và trị số điện trở của chíp này dao động theo mức biến dạng này. Tín hiệu điện áp mà IC biến đổi từ sư dao động của giá trị điện trở này gọi là tín hiệu PIM. Cảm biên áp suât đường ông nạp Cấu tạo Chíp Silic Buồng chân không Lọc khi Đường ống dẫn Giắc cắm Áp sỊuât đường ồng ngp Vị trí Cảm biến này dược gắn trên dường ống nạp thông qua một ống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN