TAILIEUCHUNG - Những chú chim xinh

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Chủ đề: Những chú chim xinh I . Mục tiêu: - Phát triển thể chất: - Bé tự tin, mạnh dạn thực hiện các vận động cơ bản: chạy, tung, bắt bong - Biết thực hiện một số công việc tự phục vụ: mặc quần áo, xếp ghế - Có hành vi văn minh trong vệ sinh ăn uống 2. Phát triển nhận thức: - Bé biết mối quan hệ đơn giản của con chim với môi trường sống (thức ăn, vận động, nơi sống ) - Biết. | Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Chủ đề Những chú chim xinh I . Mục tiêu Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày mai Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com 1. Phát triển thể chất - Bé tự tin mạnh dạn thực hiện các vận động cơ bản chạy tung bắt bong. - Biết thực hiện một số công việc tự phục vụ mặc quần áo xếp ghế. - Có hành vi văn minh trong vệ sinh ăn uống 2. Phát triển nhận thức - Bé biết mối quan hệ đơn giản của con chim với môi trường sống thức ăn vận động nơi sống. - Biết đếm so sánh sắp xếp xen kẽ theo thứ tự màu sắc kích thước. - Biết ích lợi của chim đối với đời sống con người - Biết những việc làm tốt và không tốt đối với các loài chim 3. Phát triển ngôn ngữ - Biết sử dụng các từ chỉ tên gọi các bộ phận một số đặc điểm nổi bật của chim - Nghe hiểu nội dung bài hát câu đố đồng dao - Mạnh dạn tự tin nói lên những điểu bé thấy quan sát được Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày mai Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com 4. Phát triển thẩm mỹ - Biết thể hiện cảm xúc phù hợp qua các bài hát vận động theo nhạc - Thể hiện sự sang tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật - Biết cảm nhận cái đẹp qua các sản phẩm tạo hình các vận động múa hát. 5. Phát triển tình cảm xã hội - Bé yêu thích các con vật gần gũi. Biết căm sóc và bảo vệ các con vật - Thực hiện một số qui tắc nề nếp trong lớp - Hình thành một số phẩm chất cá nhân tự tin mạnh dạn tự lực. II. Mạng nội dung và hoạt động 1 Con chim non 2 Bé biet gì về những chú Nội dung chim Tìm hiếu về con chim Nội dung Phát triển óc quan sát tư Khám phá tìm hiểu về nơi sống và lợi ích của một số Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày .