TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Những chú chim xinh - Đề tài: Bé biết gì về những chú chim - Nhóm lớp: Chồi

I. Mục đích yêu cầu: - Bé biết nơi sống và ích lợi của một số loại chim - Bé biết so sánh những đặc điểm bên ngoài của một số loại chim - Biết đếm, xếp xen kẽ theo thứ tự màu sắc, kích thước của con chim - Phát triển ngôn ngữ, khả năng quan sát, ghi nhớ của bé thông qua các hoạt động II. Chuẩn bị: - Các hình ảnh về con chim - Tiếng chim hót - Đàn, giai điệu bài hát “Con chim non" - Bút màu, hình vẽ các com chim tương ứng với nhau . | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com T Tl 1 1 1 Chủ đê Những chú chim xinh T Ầ A V T 1 Ai X Ă T -A 1 Đê tài Bé biêt gì vê những chú chim TI 1 A Ầ Nhóm lớp Chôi Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Bé biết nơi sống và ích lợi của một số loại chim - Bé biết so sánh những đặc điểm bên ngoài của một số loại chim - Biết đếm xếp xen kẽ theo thứ tự màu sắc kích thước của con chim - Phát triển ngôn ngữ khả năng quan sát ghi nhớ của bé thông qua các hoạt động II. Chuẩn bị - Các hình ảnh về con chim - Tiếng chim hót - Đàn giai điệu bài hát Con chim non - Bút màu hình vẽ các com chim tương ứng với nhau III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Bé đoán giỏi - Cô cho bé xem một trong các bộ phận của con chim Ví dụ Bộ phận Đầu chim hoặc mỏ chân đuôi. . Hỏi bé có đoán được d91 là con vật nào không - Gợi ý để trẻ có thể mô tả những đặc điểm bên ngoài của các chú chim 2. Hoạt động 2 Tai ai thính Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com - Tiếp theo cô giới thiệu tên của các loại chim chim họa mi sơn ca chim sâu. và cho trẻ nghe tiếng chim hót của các loại chim đó - Trò chuyện với bé Bé nghe tiếng hót của con chim nào Con chim gì đang hót Bé biết gì về những con chim này Chúng giống và khác nhau ở điểm nào . - Cô tổ chức cho trẻ chơi Nghe tiếng chim hót bé tìm hình - Cô cho trẻ nghe âm thanh tiếng chim hót và tìm đúng hình con chim có tiếng hót đó. Sau đó bé sẽ đếm nói tên được những con chim mà bé tìm được. 3. Hoạt động 3 Bé nhanh trí - Cô cùng trẻ tìm những đặc điểm của con chim vẹt bồ câu quạ. nối với hình con chim tương ứng. Cô quan sát động viên trẻ thực hiện tốt bài tập của mình - Cho trẻ hát và vận động bài Con chim non 4. Hoạt động 4 Hoạt động góc Góc toán Bé đếm và sắp xếp xen kẽ theo thứ tự về kích thước màu sắc của một số con chim Góc tạo hình Bé vẽ nặn tô màu xé dán con chim Góc gia đình Bé tập nấu một số món ăn canh chua .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT