TAILIEUCHUNG - Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong phạm vi một quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Nội vụ Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thành phố Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô. | Cấp đăng ký cho dòng tu tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong phạm vi một quận huyện thành phố thuộc tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê Nội vụ Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Nội vụ huyện thành phố Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức tôn giáo chuẩn bị hồ sơ đến nộp tại phòng Nội vụ thuộc 1. Bước 1 UBND huyện thành phố. Phòng Nội vụ kiểm tra tiếp nhận hồ sơ nếu hợp lệ không hợp lệ 2. Bước 2 thì trả lại tổ chức Tôn giáo. Tổ chức Tôn giáo nhận văn bản chấp thuận của UBND huyện 3. Bước 3 thành phố. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký hoạt động dòng tu tu viện 2. Nội quy quy chế hoặc điều lệ của dòng tu tu viện. 3. Danh sách tu sĩ họ tên tên gọi khác tuổi địa chỉ năm vào tu Số bộ hồ sơ 1 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký hoạt động dòng tu tu viện Mẫu Nghị định của chính phủ số 1. M 4 22. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN