TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn phóng viên trong... vài phút

Đôi khi các biên tập viên cũng thu xếp được thời gian cho vài buổi trao đổi như thế, song rõ ràng là không đủ. Mà trên thực tế, các biên tập viên vẫn trò chuyện với phóng viên của mình mỗi ngày, lúc này một chốc, lúc kia một lát, và sẽ trao đổi lâu hơn khi có một chuyện quan trọng nào đó. | Hướng dân phóng viên trong. vài phút Dôi khi các biên tập viên cũng thu xếp được hời gian cho vài buổi trao đổi như thế song Ikll Hrõ ràng là không đủ. Mà trên thực tế các biên tập viên vẫn trò chuyện với phóng viên của mình mỗi ngày lúc này một chốc lúc kia một lát và sẽ trao đổi lâu hơn khi có một chuyện quan trọng nào đó. Cần phải biết cách tận dụng những phút giây ngắn ngủi như thế để hướng phóng viên đi trên con đường mà họ có thể tự học hỏi và tiến bộ. Và ngay cả khi các biên tập viên dành được thời gian cho những cuộc trao đổi dài thì đa phần hiệu quả của công việc hướng dẫn vẫn nằm ở đôi phút gặp gỡ hằng ngày như thế. Diễn đàn Vietnam Journalism xin giới thiệu ý kiến của Steve Buttry thuộc Viện Báo chí Mỹ American Press Institute về việc biên tập viên có thể hướng dẫn cho phóng viên bằng cách tranh thủ vài phút ngắn ngủi hằng ngày. Thay vì yêu cầu hãy hướng dẫn cho phóng viên học những kỹ năng thu thập thông tin và viết tin. Đừng bao giờ bảo thẳng với phóng viên rằng hãy thông qua đồng nghiệp hoặc sếp của một đối tượng tin tức để kiểm tra thông tin về họ hoặc hỏi bên tòa án xem đối tượng có từng phạm tội hay không. Nên hỏi phóng viên xem anh ta sẽ làm thế nào để biết được về nhân thân của đối tượng. Nếu phóng viên không đưa ra được câu trả lời thì hay hỏi cụ thể hơn ví dụ Làm thế nào để chúng ta biết được rằng gã hay chưa từng móc túi hay dùng ma túy Nên dùng thủ thuật này trong mỗi công đoạn của quá trình phóng viên viết tin. Ở giai đoạn đầu chớ nên giao một nhiệm vụ cụ thể. Hãy hỏi phóng viên xem nên bám sát tình hình theo hướng nào. Hãy hỏi về cách để biết các dự án tương tự có kinh phí bao nhiêu. Trong qua trình thu thập thông tin hãy xem nó diễn biến ra sao. Nếu phóng viên không kiểm tra tất cả khu vực cần thiết hãy đặt câu hỏi để hướng phóng viên đến phần đã bị bỏ sót. Trong giai đoạn viết tin hãy hỏi xem những ý chính sẽ là gì. Hãy đề nghị phóng viên giải thích về một vấn đề phức tạp hỏi xem câu chuyện nói về cái gì. Có thể câu trả lời chính là phần

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    70    0    22-06-2021