TAILIEUCHUNG - Mục tiêu giáo dục trẻ mầm non

TRẺ 12 THÁNG TUỔI 1. Phát triển thể chất ● Cân nặng và chiều cao nằm trong kênh A, cụ thể: Trẻ trai: Cân nặng từ đến ( kg) Chiều cao từ đến (cm) Trẻ gái: Cân nặng từ đến ( kg) Chiều cao đạt đến (cm) | Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com PHẦN MỘT MỤC TIÊU GIÁO DỤC I. TRẺ 12 THÁNG TUỔI 1. Phát triển thể chất Cân nặng và chiêu cao năm trong kênh A cụ thê Trẻ trai Cân nặng từ đến kg Chiêu cao từ đến cm Trẻ gái Cân nặng từ đến kg Chiêu cao đạt đến cm Có thê đứng lên ngồi xuống đi một vài bước chập chững. Có thể cầm một vật chuyển từ tay này sang tay kia. Có thể nhặt được vật băng các ngón tay. 2. Phát triển nhận thức Thích thú khi nhìn tranh ảnh đồ chơi có màu săc sặc sỡ Chỉ được một số đồ vật đồ chơi quen thuộc khi nghe tên gọi Chỉ được một số bộ phận cơ thê khi nghe tên gọi Nhận ra người lạ người quen. 3. Phát triển ngôn ngữ Trẻ em hôm nay - Thế gi ới ngày mai Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Nhắc lại được một số âm của người lớn Hiểu được câu hỏi Đâu ở đâu Nói được một vài từ. 4. Phát triển tình cảm- xã hội Bộc lộ cảm xúc khi nghe các âm thanh khác nhau Bộc lộ cảm xúc với người lạ người quen Bắt chước một số điệu bộ cử chỉ động tác của người lớn như chào vẫy tay. II. TRẺ 12 THÁNG TUỔI 1. Phát triển thể chất Cân nặng và chiêu cao năm trong kênh A cụ thể Trẻ trai Cân nặng từ đến kg Chiêu cao từ đến cm Trẻ gái Cân nặng đến kg Chiêu cao từ đến cm Bước lên 5 bậc cầu thang có vịn Xếp chồng 4 khối Cầm được thìa xúc ăn cầm cốc uống nước tự đi dép. Đi vệ sinh đúng nơi quy định theo sự hướng dẫn của cô. Biet thể hiện một số nhu cầu vê ăn uống và vệ sinh băng cử chỉ Biết một số vật dụng gây nguy hiếm. 2. Phát triển nhận thức Thích chơi với các đồ chơi Chỉ và nói được tên đồ dùng đồ chơi con vật hoa quả quen Trẻ em hôm nay - Th ế gi ới ngày mai Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com thuộc Biết sử dụng một số đồ dùng đồ chơi Biết tên của bản thân và một số người thân trong gia đình Chỉ và nói được tên một số bộ phận cơ thể của bản thân mắt mũi tay chân. 3. Phát triển ngôn ngữ Nhắc được câu 3-4 từ Hiểu làm theo chỉ dẫn đơn giản của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN