TAILIEUCHUNG - Nuôi ếch trong ruộng lúa

Ruộng lúa là môi trường rất tốt cho ếch sinh sống và phát triển. Những côn trùng hại lúa là nguồn thức ăn ếch ưa thích. Chọn ruộng nuôi Chọn ruộng có nguồn nước đầy đủ, cấp thoát nước thuận lợi, diện tích từ vài trăm đến vài nghìn m2, trong đó 2/3 diện tích để trồng lúa, còn lại trồng xen khoai nước hoặc sen. | T V Ấ 1 i V 1 r Nuôi êch trong ruộng lúa Nguồn Ruộng lúa là môi trường rất tốt cho ếch sinh sống và phát triển. Những côn trùng hại lúa là nguồn thức ăn ếch ưa thích. Chọn ruộng nuôi Chọn ruộng có nguồn nước đầy đủ cấp thoát nước thuận lợi diện tích từ vài trăm đến vài nghìn m2 trong đó 2 3 diện tích để trồng lúa còn lại trồng xen khoai nước hoặc sen. Nếu ruộng lúa và ao sen sát cạnh nhau có thể bao bờ chung đào một hố bảo vệ rộng 1 - 2m2 sâu 50 - 60m ở gần cửa cống thoát nước và xẻ mương bảo vệ rộng 30cm sâu 50cm xung quanh ruộng lúa nối liền hố với mương để ếch và nòng nọc có chỗ sinh sống khi tháo cạn phơi lúa. Bờ ruộng nên đắp rộng và cao giữ độ sâu nước từ 6 - 15cm nên trồng loại lúa ngắn ngày khi gặt để lại gốc cho lúa nảy chồi. Trước khi thả ếch phải rào lưới. Dùng 2 tấm lưới nilon khâu lại độ cao 1 5m trở lên chân lưới vùi sâu xuống đất trên 10cm. Lưới được buộc vào các cọc nẹp tre gỗ làm giá đỡ có thể dùng giấy tẩm dầu tấm lợp xi măng hay xây tường gạch tuy nhiên cần chú ý vì những loại vật liệu này thông gió kém dễ đổ trôi. khi có mưa bão . Tại các chỗ cửa rào cửa cống cấp thoát nước cần bịt bằng lưới nilon mắt lưới to nhỏ tuỳ kích cỡ loại ếch nuôi. Thả ếch Khi nhiệt độ nước trên 18oC hoặc sau khi cấy lúa xong 10 ngày thì thả ếch cỡ 20g con vào ruộng mật độ thả con sào. Nên thả cùng cỡ trên một diện tích để tránh con lớn ăn con bé. Không thả nòng nọc ở ruộng vì sẽ bị lươn côn trùng ếch đồng thuỷ sinh. ăn. Nếu ruộng lúa ít côn trùng có thể mắc đèn bẫy sâu bọ sau khi gặt lúa. Trời lạnh ít sâu bọ cho ếch ăn thêm tôm cá nhỏ giun. Ruộng nuôi giữ nước sâu 6 -15cm. Khi cần phơi nắng tháo nước cạn dần để nòng nọc rút vào mương bảo vệ hoặc ruộng khoai ao sen. Chống nóng Vào mùa hè cây lúa còn nhỏ ruộng không có gì che mát nhiệt độ có khi lên tới 38 - 40oC vượt quá mức thích nghi của ếch. Vì vậy cần cấy lúa chính vụ hay lúa sớm khi gặt lúa cần để gốc rạ đều cho mọc lúa chét. Cạnh ruộng lúa nên trồng khoai sen để ếch trú ẩn hoặc lấy rơm rạ lợp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN