TAILIEUCHUNG - Chương 2: Đun nóng - Lạm nguội - Ngưng tụ (P3)

Thiết bị trao đổi nhiệt: các thiết bị dùng để thực hiện quá trình truyền nhiệt gọi là thiết bị trao đổi nhiệt Loại gián tiếp Nhiệt truyền từ chất tải nhiệt này tới chất tải nhiệt khác qua bề mặt phân cách ( bề mặt truyền nhiệt): - loại có vỏ bọc - loại ống - loại tấm - loại xoắn ốc - loại ống gân | Chương 2 Đun nóng - Làm Nguội - Ngưng tụ GV TS. Nguyễn Minh Tân Bộ môn QTTB CN Hóa - Thực phẩm . CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT Thiết bị trao đổi nhiệt các thiết bị dùng để thực hiện quá trình truyền nhiệt gọi là thiết bị trao đổi nhiệt Loại gián tiếp Nhiệt truyền từ chất tải nhiệt này tới chất tải nhiệt khác qua bề mặt phân cách bề mặt truyền nhiệt - loại có vỏ bọc - loại ống - loại tấm - loại xoắn ốc - loại ống gân Loại đệm Quá trình trao đổi nhiệt thực hiện trên cùng một bề mặt của vật rắn và tiến hành theo hai giai đoạn nối tiếp nhau. Thoạt tiên cho chất tải nhiệt nóng tiếp xúc với bề mặt vật rắn đệm vật rắn sẽ được đun nóng lên đến một nhiệt độ cần thiết khi đó ngừng cung cấp chất tải nhiệt nóng cho chất tải nhiệt lạnh vào vật rắn sẽ truyền nhiệt cho chất tải nhiệt lạnh Loại trực tiếp hỗn hợp - Hai chất tải nhiệt tiếp xúc trực tiếp với nhau QTTB II 01 TS. Nguyễn Minh Tân 2 . CẤU TẠO THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT Loại vỏ bọc - Truyền nhiệt gián tiếp qua vỏ thiết bị - Sử dụng khi đun nóng hoặc làm lạnh các thiết bị phản ứng - Chiều cao của vỏ ngoài không được thấp hơn mực chất lỏng trong thiết bị - Bề mặt truyền nhiệt không lớn quá 10m2 và áp suất làm việc của hơi đốt không quá 10 at - Đặt cánh khuấy để tăng tốc độ tuần hoàn -Khi cần làm việc ở áp suất cao thì vỏ bọc ngoài cần phải có cấu tạo đặc biệt áp suất làm việc ở đây có thể đến 75 at Thiết bị tru yến nhiệt ìoại ựồ bọc ngoài TS. Nguyễn Minh Tí 3- mật bích QTTB II .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN