TAILIEUCHUNG - Chương 2: Đun nóng - Lạm nguội - Ngưng tụ (P4)

Lò hồ quang: điện năng tạo thành tia lửa điện đốt nóng môi trường + Tia hồ quang có thể tập trung công suất lớn trong thể tích nhỏ, do đó đạt được nhiệt độ rất cao( từ 1500 0C đến 2000 oC và cao hơn nữa) + Độ giảm nhiệt độ rất lớn, do đó đun nóng không được đồng đều và khó điều chỉnh nhiệt độ + Lò hồ quang thường dùng làm chảy các kim loại, sản suất các buya canxi, phốt pho. | Chương 2 Đun nóng - Làm Nguội - Ngưng tụ GV TS. Nguyễn Minh Tân Bộ môn QTTB CN Hóa - Thực phẩm ĐUN NÓNG BẰNG KHÓI LÒ Nguyên tắc Sơ đố đun nóng bằng khói lò 1- là đốt 2- phòng trộn 3- thiết bị truyền nhiệt 4- quạt - Khói lò được tạo ra bằng cách đốt nhiên liệu trong lò đốt 1 - Sau đó đi vào phòng 2 ở phòng này cho thêm không khí lạnh vào để điều chỉnh nhiệt độ của khói lò. Lượng không khí cho vào phụ thuộc nhiệt độ cần điều chỉnh để đun nóng. - Để giảm lượng ôxy trong khói lò có thể dùng khí thải khói lò sau khi đã đun nóng để trộn. QTTB II 01 TS. Nguyễn Minh Tân 2 ĐUN NÓNG BẰNG KHÓI LÒ Sơ lược các bước tính toán quá trình đun nóng bằng khói lò 1 Tính nhiệt sinh của nhiên liệu 2 Lượng không khí lý thuyết để dùng đốt cháy nhiên liệu 3 Xác định thành phần các khí trong khói lò 4 Tính hàm ẩm của khói lò 5 Cân bằng nhiệt lượng 6 Kích thước của lò đốt Bê mặt của ghi lò ọ nr Thê tích phòng đòt m3 QTTB II 01 TS. Nguyễn iviinn I an

TỪ KHÓA LIÊN QUAN