TAILIEUCHUNG - Chương 2: Đun nóng - Lạm nguội - Ngưng tụ (P2)

Nguồn nhiệt trực tiếp: khói lò, dòng điện Chất tải nhiệt trung gian (lấy nhiệt từ nguồn nhiệt rồi truyền nhiệt cho vật liệu cần đun nóng): hơi nước, hơi nước quá nhiệt, dầu khoáng, các chất hữu cơ có nhiệt độ sôi cao và hơi của nó, các muối vô cơ nóng chảy hoặc hỗn hợp của nó và một số kim loại hoặc hợp kim ở trạng thái lỏng. Nhiệt của các khí thải hoặc chất lỏng thải có nhiệt độ cao | Chương 2 Đun nóng - Làm Nguội - Ngưng tụ GV TS. Nguyễn Minh Tân Bộ môn QTTB CN Hóa - Thực phẩm . Đun nóng . NGUỒN NHIỆT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐUN NÓNG Nguồn nhiệt - Nguồn nhiệt trực tiếp khói lò dòng điện - Chất tải nhiệt trung gian lấy nhiệt từ nguồn nhiệt rồi truyền nhiệt cho vật liệu cần đun nóng hơi nước hơi nước quá nhiệt dầu khoáng các chất hữu cơ có nhiệt độ sôi cao và hơi của nó các muối vô cơ nóng chảy hoặc hỗn hợp của nó và một số kim loại hoặc hợp kim ở trạng thái lỏng - Nhiệt của các khí thải hoặc chất lỏng thải có nhiệt độ cao Tiêu chí lựa chọn chất tải nhiệt - Nhiệt độ đun nóng và khả năng điều chỉnh nhiệt độ - áp suất hơi bão hoà và độ bền do ảnh hưởng của nhiệt độ - Độ độc và tính hoạt động hoá học - Độ an toàn khi đun nóng không cháy nổ . - Rẻ và dễ tìm QTTB II 01 TS. Nguyễn Minh Tân 2 . Đun nóng CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐUN NÓNG Đun nóng bằng hơi nước bão hòa ưu điểm - Hệ số cấp nhiệt lớn a 10000 15000 w m2độ - Lượng nhiệt cung cấp lớn tính theo một đơn vị chất tải nhiệt - Đun nóng được đồng đều - Dễ điều chỉnh nhiệt độ đun nóng - Vận chuyển xa được dễ dàng theo đường ống. Nhược điểm - Không thể đun nóng được ở nhiệt độ cao Ví dụ hơi nước ở 350oc thì áp suất hơi bão hoà là 180 at ở 374oc nhiệt độ tới hạn áp suất là 225 at và ẩn nhiệt hoá hơi bằng 0 r 0 . QTTB II 01 TS. Nguyễn Minh Tân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN