TAILIEUCHUNG - Báo chí Việt sẽ thay đổi ra sao?

Hệ thống báo chí chính trị sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, bày tỏ ý kiến, đề xuất và kiến nghị đối với quá trình hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần đảm bảo các chủ trương, chính sách, pháp luật sát thực tiễn, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội và trở thành hiện thực trong cuộc sống. . | Báo chí Việt sẽ thay đổi ra sao Báo in giảm trang tăng chất lượng Hệ thống báo chí chính trị sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội bày tỏ ý kiến đề xuất và kiến nghị đối với quá trình hoạch định chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần đảm bảo các chủ trương chính sách pháp luật sát thực tiễn hợp lòng dân tạo sự đồng thuận trong xã hội và trở thành hiện thực trong cuộc sống. Báo chí in sẽ phát triển theo hướng giảm đầu báo trang báo khổ báo nhưng tăng cường chất lượng thông tin và khai thác tối đa công nghệ hiện đại kỹ thuật số và tài nguyên mạng để phát triển. Báo in sẽ vẫn tiếp tục đóng vai trò là lực lượng hùng hậu dẫn đầu về số lượng cơ quan báo. Con số các cơ quan báo chí có nguồn thu lớn đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện sẽ ngày càng tăng lên. Truyền hình - đỉnh cao công nghệ Hệ thống phát thanh truyền hình Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ toàn diện cả về quy mô trình độ kỹ thuật và công nghệ về tính chất nội dung chương trình và hình thức truyền dẫn phát sóng. Công nghệ số sẽ tạo ra những đỉnh cao mới trong việc phát triển hệ thống phát thanh truyền hình và báo mạng điện tử Phát thanh truyền hình Việt Nam sẽ không ngừng được cải tiến tiếp tục tăng thời lượng mở rộng nội dung và đối tượng tuyên truyền chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao. Đây sẽ là những phương tiện hữu hiệu đưa thông tin đến với vùng sâu vùng xa vùng miền núi hải .