TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHẦN 7

CHƯƠNG 7: THUỐC TRỪ SÂU VÀ CÁC ĐỘNG VẬT GÂY HẠI KHÁC Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng do bùng nổ dân số, cùng với xu hướng đô thị hóa công nghiệp hóa ngày càng mạnh, con người chỉ còn một cách duy nhất: thâm canh để tăng sản lượng cây trồng. Khi thâm canh cây trồng, một hậu quả tất yếu không thể tránh được là gây mất cân bằng sinh thái, kéo theo sự phá hoại của dịch hại ngày càng tăng | PHẦN B CÁC THUÓC BẢO VỆ THỰC VẬT Cung cấp cho học viên khái niệm cơ bản về phân loại hướng sử dụng và đặc điểm cơ bản của các nhóm thuốc tác động sinh học phổ tác động cơ chế tác động và giới thiệu tên các hoạt chất chính trong nhóm để khi ra trường học viên hiểu đúng và lựa chọn đúng thuốc. CHƯƠNG VII THUÓC TRỪ SÂU VÀ CÁC ĐỘNG VẬT GÂY HẠI KHÁC 1. THUÓC TRỪ SÂU Insecticides Thuốc trừ sâu theo AAPCO gồm các chất hay hỗn hợp các chất có nguồn gốc hoá học vô cơ hữu cơ thảo mộc sinh học các loài sinh vật và sản phẩm do chúng sản sinh ra có tác dụng loại trừ tiêu diệt xua đuổi hay di chuyển bất kỳ loại côn trùng nào có mặt trong môi trường. Chúng được dùng để diệt trừ hoặc ngăn ngừa tác hại của côn trùng đến cây trồng cây rừng nông lâm sản gia súc và con người. Các loại thuốc trừ sâu có thể có tác động vị độc tiếp xúc xông hơi nội hấp thấm sâu hấp dẫn xua đuổi gây ngán triệt sản điều hoà sinh trưởng. Ngoài ra một số thuốc trừ sâu còn có hiệu lực trừ nhện hại cây trồng. Các thuốc trừ sâu phổ tác động hẹp mang tính chọn lọc ít gây hại đến côn trùng có ích và thiên địch thuốc trừ sâu phổ rộng có thể diệt được nhiều loài sâu hại khác nhau. Thuốc trừ sâu có độ độc tồn dư có hiệu lực trừ sâu kéo dài ngược lại có thuốc trừ sâu chỉ có hiệu lực ngắn dễ bị phân huỷ trong môi trường. Nhiều loại thuốc trừ sâu có độ độc cao với động vật máu nóng và môi trường nhưng nhiều loại thuốc lại khá an toàn. Căn cứ vào nguồn gốc các thuốc trừ sâu có thể chia thành nhiều nhóm clo hữu cơ lân hữu cơ cacbamat pyrethroit tổng hợp thuốc thảo mộc xông hơi vi sinh. Các thuốc trừ sâu Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực cũng được phân loại theo cơ chế tác động của côn trùng kìm hãm men cholinesterase chất điều khiển sinh trưởng côn trùng. theo phương pháp xử lý phun lên cây xử lý đất. . Hầu hết các thuốc trừ sâu hiện nay đều tác động đến hệ thần kinh côn trùng. . Thuốc trừ sâu vô cơ Từ cuối thế kỷ 19 đến khoảng 40 năm đầu của thế kỷ 20 thuốc trừ sâu vô cơ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN