TAILIEUCHUNG - NÉT ĐẶC SẮC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT HÁT XOAN

NÉT ĐẶC SẮC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT HÁT XOAN . Phong tục tập quán. giữ cửa đình và tục kết nghĩa. Ở Phú Thọ có 21 làng có tục Hát Xoan song chỉ có 4 làng có người đi hát: Kim Đơi( Kẻ Đơi), Phù Đức, Thét ( ba làng này đều thuộc xã Kim Đức) và làng An Thái ( xã Phượng Lâu –thành phố Việt Trì). Bởi vậy vào mùa lễ hội, 4 phường Xoan của làng sau khi khai xuân bằng múa hát ở đình làng mình từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tết (. | NÉT ĐẶC SẮC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT HÁT XOAN . Phong tục tập quán. . Lệ giữ cửa đình và tục kết nghĩa. Ở Phú Thọ có 21 làng có tục Hát Xoan song chỉ có 4 làng có người đi hát Kim Đơi Kẻ Đơi Phù Đức Thét ba làng này đều thuộc xã Kim Đức và làng An Thái xã Phượng Lâu -thành phố Việt Trì . Bởi vậy vào mùa lễ hội 4 phường Xoan của làng sau khi khai xuân bằng múa hát ở đình làng mình từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tết âm lịch thì từ ngày mùng 5 tết các phường Xoan phải chia nhau đến hát ở các cửa đình làng bạn . Ngoài 4 làng Xoan gốc 17 làng ở Phú Thọ và Vĩnh Phúc có tục Hát Xoan là - Làng Tử Đà xã Tử Đà huyện Phù Ninh - Làng Phù Ninh xã Phù Ninh huyện Phù Ninh - Làng An Đạo xã An Đạo huyện Phù Ninh. -Làng Tiên Du xã Tiên Du huyện Phù Ninh. -Làng Cao Mại xã Cao Mại huyện Lâm Thao. -Làng Hữu Bổ xã Kinh Kệ huyện Lâm Thao. -Làng Thanh Mai xã Thanh Đình huyện Lâm Thao. -Làng Cổ Tích xã Hy Cương huyện Lâm Thao. -Làng Cẩm Đội xã Thụy Vân huyện Việt Trì. -Làng Tử Du xã Tử Du huyện Lập Thạch. -Làng Đức Bác xã Đức Bác huyện Lập Thạch. -Làng Hoàng Chuế xã Kim Xá huyện Vĩnh Lạc. -Làng Xậu xã Kim Xá huyện Vĩnh Lạc. -Làng Tây Cốc xã Tây Cốc huyện Đoan Hùng. -Làng Nông Trang thành phố Việt Trì. -Làng Dữ Lâu thành phố Việt Trì. -Làng Hương Nộn xã Hương Nộn huyện Tam Nông. Cuộc lưu diễn của các phường Xoan thường diễn ra trong gần 3 tháng. Lệ giữ cửa đình quy ước mỗi phường Xoan chỉ có một số cử đình chính để hang năm đến hát thờ. Ví dụ phường Kim Đơi giữ cửa đình Hữu Bổ Thanh Mai Nha Môn. .phường Phù Đức giữ các đình Phù Ninh Đức Bác Y Kỳ Tây Cốc. Phường Xoan mời cá làng đến hát chung với nhau bằng tục kết chạ nước nghĩa anh em. Phường Xoan là em làng sở tại là anh. Mối tình anh em này rất được trân trọng. Tục kết nghĩa cũng quy định đào kép phường Xoan cũng không được kết hôn với trai gái của làng mình kết nghĩa. Quy định này phản ánh tình cảm trong sang lành mạnh giữa đào kép phường Xoan với trai gái làng kết nghĩa. . Cơ cấu tổ chức và thành viên trong sinh hoạt Hát Xoan.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
116    8    0    25-11-2020
TÀI LIỆU HOT