TAILIEUCHUNG - BÀI TẬP RÈN LUYỆN PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT

Tham khảo tài liệu bài tập rèn luyện phương trình - bất phương trình mũ ôn thi tốt nghiệp thpt , tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NỘI DUNG ÔN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2009 - 2010 II. Chuyên đề PT MŨ – BẤT PT MŨ Bài 1: Giải phương trình sau: a) (x = 3, -2) Giải: b) (x = 3; -4) Giải: c) (x = 1; 3) Giải: Bài 2: Giải phương trình sau: a) 3x – 1 + 3x + 3x + 1 = 9477 (x = 7) Giải: b) 2x – 1 + 2x – 2 + 2x – 3 = 448 (x = 9) Giải: Bài 3: Giải phương trình sau: a) 25x – – 50 = 0 (x = 2) Giải: b) 9x – – 54 = 0 (x = 3) Giải: c) – + 5 = 0 (x = 1) Giải: d) 52x + 1 – + 2 = 0 (x = -1; x = log52) Giải: e) 25x – + 1 + 125 = 0 (x = 1, 2) Giải: f) 9x – 1 – – 1 – 3 = 0 (x = 2) Giải: g) 4x + 1 + – 2 – 3 = 0 (x = -1) Giải: Bài 4: Giải phương trình sau: a) 5x – 1 + 53 – x = 26 (x = 1, 3) Giải: b) 3x – 32 – x + 8 = 0 (x = 0) Giải: Bài 5: Giải phương trình sau: a) + = (x = 2) Giải: b) + = (x = -1) Giải: Bài 6: Giải phương trình sau: a) (x 1) Giải: b) (-3 < x < 3)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.