TAILIEUCHUNG - BÀI TẬP RÈN LUYỆN PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT

Tham khảo tài liệu bài tập rèn luyện phương trình - bất phương trình mũ ôn thi tốt nghiệp thpt , tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NỘI DUNG ÔN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2009 - 2010 II. Chuyên đề PT MŨ – BẤT PT MŨ Bài 1: Giải phương trình sau: a) (x = 3, -2) Giải: b) (x = 3; -4) Giải: c) (x = 1; 3) Giải: Bài 2: Giải phương trình sau: a) 3x – 1 + 3x + 3x + 1 = 9477 (x = 7) Giải: b) 2x – 1 + 2x – 2 + 2x – 3 = 448 (x = 9) Giải: Bài 3: Giải phương trình sau: a) 25x – – 50 = 0 (x = 2) Giải: b) 9x – – 54 = 0 (x = 3) Giải: c) – + 5 = 0 (x = 1) Giải: d) 52x + 1 – + 2 = 0 (x = -1; x = log52) Giải: e) 25x – + 1 + 125 = 0 (x = 1, 2) Giải: f) 9x – 1 – – 1 – 3 = 0 (x = 2) Giải: g) 4x + 1 + – 2 – 3 = 0 (x = -1) Giải: Bài 4: Giải phương trình sau: a) 5x – 1 + 53 – x = 26 (x = 1, 3) Giải: b) 3x – 32 – x + 8 = 0 (x = 0) Giải: Bài 5: Giải phương trình sau: a) + = (x = 2) Giải: b) + = (x = -1) Giải: Bài 6: Giải phương trình sau: a) (x 1) Giải: b) (-3 < x < 3)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT