TAILIEUCHUNG - GHÉP GIÁC MẠC

Được làm từ thế kỷ thứ 19 nhưng di chưng nên thành công còn hạn chế Năm 1906 Zirm tiến hành ghép giác mạc đông chủng -xuyên thành công lần đầu tiên Ơ Việt Nam ghép giác mạc từ năm 1955 Ơ pháp ; 2500-3000ca/năm. Ơ VN ; vài trăm ca / năm 2. Phân loại . *Theo nguồn gốc giác mạc ghép ; -Tự thân ;Autographt -Đông chủng ; Homographt. -Dị chủng ;Allographt. -Dị chất ;giác mạc nhân tạo . *Theo mức độ : -Nông; sẹo nông ,tổn thương nông ,chuẩn bị sau 12tháng ghép xuyên . -Thủng xuyên . *Theo kích thước ; -Bộ phận khoảng ;4-6mm | GHÉP GIÁC MẠC 1. Được làm từ thế kỷ thứ 19 nhưng di chưng nên thành công còn hạn chế Năm 1906 Zirm tiến hành ghép giác mạc đông chủng -xuyên thành công lần đầu tiên Ơ Việt Nam ghép giác mạc từ năm 1955 Ơ pháp 2500-3OOOca năm. Ơ VN vài trăm ca năm 2. Phân loại . Theo nguồn gốc giác mạc ghép -Tự thân Autographt -Đông chủng Homographt. -Dị chủng Allographt. -Dị chất giác mạc nhân tạo . Theo mức độ -Nông sẹo nông tổn thương nông chuẩn bị sau 12tháng ghép xuyên . -Thủng xuyên . Theo kích thước -Bộ phận khoảng 4-6mm . -Gần toàn bộ kich thước nhỏ hơn 8mm lý tương là 7mm. -Toàn bộ . 3. Nguyên liệu Tươi giữ lại đủ các lớp quan trọng nhất là lớp nội mô biểu mô phủ bỏ đi khi ghép được bảo quản ở 4độ C-24giờ . Bảo tồn -Hầu như chỉ là một cái khung collagen cho các tế bào mới dựa vào đó mà phát triển . -Dùng silicagen hút khô hết nước khi dùng ngâm NMSL trước 15phút phương pháp Payraux -Phương pháp King ngâm trong dung dịch glixerin 95 . -Phương pháp Uret-Zawalia để khô bằng tự bốc hơi trong ống nghiệm vô trùng ở 4 độ C 24giờ sau 72giờ nút chặt lại bằng paraphine . 4. Kỹ thuật . Nông quan trọng là bóc tách với bề mặt thật nhẵn khâu 4-8mũi là đủ băng ép 3 ngay sau mới thay băng rồi lại băng ép hai tuần lễ nữa . Sâu-xuyên thủng Quan trọng nhất là giữ toàn vẹn nội mô khâucố định bốn mũi 8-9 10bề dày các mối rời hoặc mối vắt hay mối vắt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN