TAILIEUCHUNG - Bài giảng Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hóa khác nhau

Cùng tham khảo Bài giảng Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hóa khác nhau, bài giảng này trình bày các nội dung sau: Khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây, đàm phán kinh doanh với Nhật, đàm phán kinh doanh với Trung Quốc, đàm phán kinh doanh với Mỹ. | 5/13/2020 10:05:08 PM Slide 5/13/2020 10:05:08 PM Slide ĐÀM PHÁN KINH DOANH QUỐC TẾ GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA KHÁC NHAU Khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây Đàm phán kinh doanh với Nhật Đàm phán kinh doanh với Trung Quốc Đàm phán kinh doanh với Mỹ 1. PHƯƠNG ĐÔNG VS PHƯƠNG TÂY 5/13/2020 10:05:08 PM Slide Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể Cơ chế tầng bậc Tính kỷ luật và thời gian ra quyết định Vai trò của chính phủ Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể 5/13/2020 10:05:08 PM Slide Các nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân là các nền văn hóa phổ biến ở các quốc gia như Mỹ, Australia, Canada, New Zealand, và một bộ phận của Tây Âu. Các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể là những nền văn hóa phổ biến ở Châu Á, Đông Âu và Châu Mỹ Latinh. Người Châu Á chú ý đến quan hệ nhiều hơn là chú ý đến hợp đồng trong khi người phương Tây lại chú ý đến hợp đồng nhiều hơn là nghi thức xã giao. Cơ chế tầng bậc Văn hóa phương Đông nghiêng về phía tôn trọng tuổi tác, thâm niên, địa vị và quyền lực hơn những thành viên của văn hóa phương Tây. “Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”. Quân- Thần-Phụ- Tử Phương Đông có xu hướng nín nhịn, tự kiềm chế trong phong cách giao tiếp xã hội theo kiểu “một điều nhịn là chín điều lành” (tục ngữ Việt Nam). Phương Tây có quan niệm: mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Ngôn ngữ: “gọi trời bằng nó, gọi chó bằng anh” 5/13/2020 10:05:08 PM Slide Tính kỷ luật và thời gian ra quyết định Phương Tây: cá nhân đươc tư duy độc lập, được phản bác đồng nghiệp, ông chủ. Châu Á: Trung- Tín- Lễ- Nghĩa (Khổng Tử), nghĩa là trung thành, thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ, giữ lòng tin của mọi người, tôn trọng những giá trị của cộng đồng. Châu Á thường ra quyết định chậm vì họ còn cần thời gian để tham khảo ý kiến đồng nghiệp ngoài phòng đàm phán, của công ty (Chó ba quanh mới nằm, người ba năm mới nói- Tục ngữ Việt Nam) 5/13/2020 10:05:08 PM Slide Vai trò của chính phủ Chính phủ các nước Nhật Bản, Singapore, Indonesia, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.