TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 12

ĐỀ THI THEO CẤU TRÚC CỦA SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TRONG KỲ THI CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 12. THỜI GIAN LÀM BÀI LÀ 150 PHÚT. . | SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ THI CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 12 Thời gian: 150 phút Câu 1. Cho hàm số (C) a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên. b. Tìm các tiếp tuyến của (C) có 3 điểm chung phân biệt với (C). c. Biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình: Câu 2. Giải phương trình: a. b. Câu 3. Cho đường tròn (C) có phương trình: và đường thẳng d : a. Viết phương trình đường thẳng vuông góc với d và tiếp xúc với (C). b. Viết phương trình đường thẳng song song với d và cắt (C) tại hai điểm M,N sao cho : MN = 2. Câu4. Cho phương trình: với . Tìm a để phương trình có nghiệm đạt giá trị lớn nhất. Câu 5. Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình : Giám thị coi thị không giải thích gì thêm