TAILIEUCHUNG - Kế hoạch giảng dạy - Chủ đề: Con tắc kè

- Tích cực tìm tòi, khám phá về đời sống và sự thay đổi màu sắc của con tắc kè. - Phát triển khả năng quan sát, so sánh và phán đoán, suy luận về sự phát triển và đời sống của một số con vật. - Rèn luyện kỹ năng đếm, tách gộp và phân nhóm theo số lượng, theo đặc điểm đối tượng. - Giáo dục ý thức bảo vệ con vật và bảo vệ môi trường sống. | Kế hoạch giảng dạy Chủ đề: Con tắc kè Thời gian: 1 tuần I. Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: - Tích cực tìm tòi, khám phá về đời sống và sự thay đổi màu sắc của con tắc kè. - Phát triển khả năng quan sát, so sánh và phán đoán, suy luận về sự phát triển và đời sống của một số con vật. - Rèn luyện kỹ năng đếm, tách gộp và phân nhóm theo số lượng, theo đặc điểm đối tượng. - Giáo dục ý thức bảo vệ con vật và bảo vệ môi trường sống. 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: - Trẻ biết trả lời các câu hỏi: tại sao? Như thế nào? để làm gì? - Phát triển khả năng kể chuyện sáng tạo, kể chuyện tưởng tượng. - Chủ động thảo luận, trao đổi với cô và bạn. Biết sử dụng lời nói để diễn tả trọn vẹn ý nghĩ của mình. - Phát âm đúng các từ khó. 3. Phát triển thẩm mỹ: - Cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên, trong câu chuyện, bài thơ về các con vật trong tự nhiên. - Thể hiện cảm xúc, sáng tạo qua việc cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên thông qua các hoạt động nghệ thuật: cắt, xé dán, nặn, vẽ và các hoạt động âm nhạc. - Hát đúng giai điệu và lời bài hát, biết sáng tạo các vận động theo các giai điệu. 4. Phát triển thể chất: - Biết sử dụng các trang phục phù hợp với thời tiết để bảo vệ sức khỏe. - Hình thành thói quen vệ sinh trong ăn uống và phòng bệnh. - Nhận biết và tránh nhưng nơi nguy hiểm đối với trẻ. - Phát triển hệ cơ tay, chân, bụng thông qua các hoạt động: ném trúng đích thẳng đứng, bóng chuyền qua đầu, qua chân. - Ý thức thực hiện đúng kỷ luật. 5. Phát triển tình cảm – xã hội: - Có ý thức bảo vệ các con vật trong tự nhiên. - Có thói quen thực hiện các hoạt động lao động tự phục vụ. - Có ý thức lịch sự trong giao tiếp với mọi người xung quanh. II. Nội Dung: III. Mạng hoạt động:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN