TAILIEUCHUNG - Cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

Tham khảo tài liệu 'cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản sinh trưởng động vật hoang dã thông thường Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Kiểm lâm Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Kiểm lâm Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Cấp sổ theo dõi Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư tiếp 1. Bước 1 nhận và trả kết quả Chi cục kiếm lâm Bình Định. Bộ phận văn thư Chi cục kiếm tra hồ sơ nếu đủ tiếp nhận nếu 2. Bước 2 chưa đủ đề nghị bổ sung . Bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trình 3. Bước 3 ký Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân đến tại bộ phận văn thư của Chi cục Kiểm lâm 4. Bước 4 nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Văn bản xin cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản sinh trưởng động vật hoang dã thông thường - Hồ sơ chúng minh nguồn gốc hợp pháp và đảm bảo các điều kiện về mặt 2. . . chuồng trại theo quy định. Số bộ hồ sơ 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

TỪ KHÓA LIÊN QUAN