TAILIEUCHUNG - Điều khiển LED 7 thanh với Anot chung

Trong phần này tôi giới thiệu với các pác các thức để hiện thị trên LED 7 thanh. LED 7 thanh nó hiện thị được ra 16 kiểu kí tự khác nhau từ :0 đến 9 và từ A, B,C,D. | Điều khiển LED 7 thanh với Anot chung Nguồn Trong phần này tôi giới thiệu với các pác các thức để hiện thị trên LED 7 thanh. LED 7 thanh nó hiện thị được ra 16 kiểu kí tự khác nhau từ 0 đến 9 và từ A B C D. NHưng ở bài này tôi chỉ điều khiển hiện thị sáng từ 0 đến 9 và ngược lại. 1 Lắp mạch. Hiện nay trên thị trường có 2 loại LED 7 thanh đó là loại chung Anot và chung catot chung 1 . 3 Cấu tạo của nó gồm 8 con LED đơn được ghép với nhau 1 là chung Anot 2 là chung Catot. có 1 chân cấp nguồn và 8 chân đầu ra hay vào tùy theo Anot chung hay catot trên đó nó được chia ra làm 7 thanh tương ứng với A B C D E F G và 1 chân dot. Ở bài này tôi dùng LED 7 thanh có Anot chung Sơ đồ nguyên lý mạch hiện thị. XTALout PKỊŨ XTAIin P1 1 GND PI . EKCLIÍ P1 4 XRES CSDA P1 5 Pl SMP CSCL P1 7 CY8C294ÓÓ PŨ ỊŨ AI P2 7 PD 1 AI REF. P2 ï Pû 2 Alo Pi PD 3 A lũ AGND P2 4 PD 4 A AJ Al. P2 PD 5 A 10 A I P2 2 PÛ S A 1. P2 1 PD 7 A 1 Al. P2 Ở đây tôi dùng Port 2 để điều khiển hiện thị ra LED 7 thanh. Và cách mắc này là bơm dòng cho vi điều khiển. Dùng 5 V cấp cho LED 7 và CY8C29466. Hình vẽ Các pác dùng cổng Port 2 Không cứ gì Port này đây là theo ý tôi lắp lần lượt từ Port2_0 đến Port2_7 vào các thanh A B C D E F G Dot. Nhớ là phải lắp đúng thứ tự không có là không hiện thị được chung Anot là được nối với 5V thông qua điện trở 470 Thêm 1 mạch reset cho mạch dùng 1 công tắc nối với chân số 19 thông qua 1 điện trở 1k và đầu kia được nối lên VCC. Khi công tắc được đóng thì mạch sẽ tự reset. Còn 1 tụ được nối giữa chân 28 và 14 là để không bị mất nguồn trong khoảng thời gian ngắn 2 Nguyên lý hoạt động. Khi gắn xong mạch cắm nguồn thì LED sẽ không hiện thị nếu Chip chưa được nạp chương trình. Bài ở đây tôi chỉ điều khiển hiện thị từ 0 đến 9 nên tôi tính các giá trị của các số hiện ta muốn thanh nào sáng thì đưa giá trị của chân gắn với thanh đó về 0 là thanh đó sáng Nếu muốn số 0 thì Thanh G phải ở mức 1 tắt các thanh còn lại phải bật . Nên giá trị tính nhị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN