TAILIEUCHUNG - Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Điều chỉnh bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải hàng không Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ pí điều chỉnh bổ sung Giấy 1. phép thành lập Văn phòng bán vé Quyết định số 69 2006 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Nộp hồ sơ 1. đề nghị Mô tả bước - Hãng hàng không nước ngoài hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng bán vé tới Cục HKVN - Nộp lệ phí tại Phòng tài vụ-Cục HKVN hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Văn phòng Cục Hàng không Tên bước Mô tả bước Việt Nam. - Cục Hàng không Việt Nam xem xét thẩm định hồ sơ và 1 ngày sau có công văn trả lời hãng hàng không trong Giải quyết trường hợp Hồ sơ không đầy đủ hợp lệ 2. thủ tục - Cục HKVN ra quyết định điều chỉnh bổ sung giấy phép thành lập văn phòng bán vé cho hãng hàng không tại Việt Nam Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Điều chỉnh bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng 1. ván vé

TỪ KHÓA LIÊN QUAN