TAILIEUCHUNG - Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Tham khảo tài liệu 'đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất cháy. đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chủ sở hữu là cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí ĐKKD đồng Quyết định 01 QĐ-UB ngày 07 0. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp. Tên bước Mô tả bước Sau 30 ba mươi ngày kể từ ngày thông báo nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ dkkdbd@ 2. Bước 2 r Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ - Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua 3. Bước 3 . mạng khi đến nhận kết quả doanh nghiệp phải nộp một bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG