TAILIEUCHUNG - Animation con robot hình cầu

• Bài tut hướng dẫn bạn tạo chuyển động cho một con robot hình cầu , bài tập rất hay dành cho ai thích làm hoạt hình . • Trong bài tập này có kết hợp cả After Efect để tạo chuyển động . Có file MAX kèm theo. | Animation con robot hình cầu Nguồn Bài tut hướng dẫn bạn tạo chuyển động cho một con robot hình cầu bài tập rất hay dành cho ai thích làm hoạt hình . Trong bài tập này có kết hợp cả After Efect để tạo chuyển động . Có file MAX kèm theo. Part 1 Animation 1 hour -- 209mb Bạn cần cài đặt phần mềm FLV Player để xem phần 1 Download FLV http files 104632680 Part 2 Shading 20 mins -- 120mb Part 3 Rendering 10 mins -- 70mb Part 4 Compositing 12 mins -- 75mb

TỪ KHÓA LIÊN QUAN